Proiect ”REINTEGRAT”

Invitație de participare

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională - Giurgiu, cu sediul în Mun. Giurgiu, Str. Prof. Nicolae Droc Barcian, nr. 8, județul Giurgiu, are onoarea să vă invite să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de: Servicii organizare campanie informare si conștientizare în cadrul proiectului POCU/784/6/24/139690 (obiectul contractului)

Informaţii în completare