Comunicat de presă 20.10.2021 - Concurs directori 2021

Comunicat de presă - 20.10.2021

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că în urma soluționării contestațiilor la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor vacante de directori/ directori adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu, rezultatele finale obținute la proba scrisă sunt următoarele:
- 17 candidați respinși;
- 24 candidați admiși să participe la etapa următoare, proba de interviu (cei care au obținut cel puțin nota 7 la proba scrisă).
Proba de interviu se va desfășura în perioada 15 noiembrie- 8 decembrie 2021, iar rezultatele finale vor fi validate în data de 17 decembrie 2021.
Conform art. 27, alin (1) și (2) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin O.M.E. 4597/06.08.2021, ” În funcțiile de director sau de director adjunct rămase vacante sau în cazul vacantării unor funcții de director sau de director adjunct din unități de învățământ de stat, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului sau prin delegarea atribuțiilor specifice funcției, în conformitate cu legislația în vigoare, prin decizia inspectorului școlar general. Prioritate la ocuparea funcțiilor rămase vacante după organizarea concursului au persoanele care au promovat concursul.

Informaţii în completare