Comunicat de presă 17.02.2022

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, organizează concurs  pentru ocuparea a 63 de posturi vacante  de directori și 13 posturi vacante de directori adjuncți din unitățile de învățământ de stat preuniversitar din județul Giurgiu. Au fost validați 21 de candidați, care vor participa la proba scrisă. Proba scrisă va avea loc în data de 18 februarie 2022, ora 10.00 la centrul special de concurs Școala Gimnazială ” Academician Marin Voiculescu” – Giurgiu. Accesul candidaților în săli se va face în intervalul 9.00-9.30.Rezultatele la proba scrisă vor fi afișate la centrul de concurs și pe site-ul ISJ Giurgiu în data de 18 februarie 2022.Sunt  declarați  ”admiși” la proba scrisă candidații care au obținut cel puțin nota 7. Contestațiile pentru proba scrisă se transmit  în format electronic,  scanate și semnate, la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor. La proba de interviu pot participa doar candidații declarați admiși la proba scrisă.


Conform art. 27, alin (1) și (2) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin O.M.E. 4597/06.08.2021, ” În funcțiile de director sau de director adjunct rămase vacante sau în cazul vacantării unor funcții de director sau de director adjunct din unități de învățământ de stat, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru  didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului sau prin delegarea atribuțiilor specifice funcției, în conformitate cu legislația în vigoare, prin decizia inspectorului școlar general. Prioritate la ocuparea funcțiilor rămase vacante după organizarea concursului au persoanele care au promovat concursul.

Informaţii în completare