Comunicat de presă 23.03.2022

Comunicat de presă
Rezultate - proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor vacante de directori și directori adjuncți

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, a organizat și desfășurat proba de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor vacante de directori și directori adjuncți din unitățile de învățământ de stat preuniversitar din județul Giurgiu, în perioada 16-22 martie 2022.
Din cei 18 candidați care au fost admiși să participe la proba de interviu au promovat 17. În urma afișării rezultatelor a fost depusă o contestație.
Soluționarea contestațiilor se va desfășura până la data de 29 martie 2022.
Conform art. 27, alin (1) și (2) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin O.M.E. 4597/06.08.2021, ” În funcțiile de director sau de director adjunct rămase vacante sau în cazul vacantării unor funcții de director sau de director adjunct din unități de învățământ de stat, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului sau prin delegarea atribuțiilor specifice funcției, în conformitate cu legislația în vigoare, prin decizia inspectorului școlar general. Prioritate la ocuparea funcțiilor rămase vacante după organizarea concursului au persoanele care au promovat concursul.

Informaţii în completare