Comunicat de presă 23.03.2022

Comunicat de presă - unități școlare din județul Giurgiu au aplicat pentru granturi PNRAS – runda 1

27 de unități școlare din județul Giurgiu au aplicat pentru granturi PNRAS – runda, cu finanțare din Planul Național pentru Redresare și Reziliență aferent Reformei 3. Obiectivul final al programului este reducerea părăsirii timpurii a școlii. Investiția se va realiza cu urmărirea următoarelor etape: alocarea de granturi de 3 ani in doua loturi pe parcursul anilor 2022 si 2023 ;
monitorizarea implementării prin intermediul a două obiective finale care prevăd o
reducere cu 25 % a numărului de școli cu risc ridicat privind părăsirea timpurie a școlii la sfârșitul granturilor de 3 ani; digitalizarea școlilor incluse în programul privind abandonul școlar.
Programul se adresează unităților de învățământ gimnazial cu risc ridicat și mediu de abandon și părăsire timpurie a școlii!’ și vizează:
a) activități de dezvoltare a unui climat pozitiv și incluziv în clase și în școală;
b) activități pentru reducerea absenteismului la clasă;
c) activități pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale;
d) activități de formare pentru cadre didactice;
c) cursuri de remediere, testare cunoștințe, consiliere și orientare școlară, educație parentală, consiliere psihologică;
d) activități Școală după școală, inclusiv acordarea de hrană;
e) vizite de documentare, activități outdoor, excursii, tabere, festivaluri, evenimente educaționale, cercuri școlare;
f) dotarea cu clase inteligente;
g) crearea și utilizarea resurselor digitale pentru evaluarea formativă, sumativă și feedback.

Unități școlare din județul Giurgiu care au aplicat pentru granturi în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) – runda 1 sunt următoarele: Școala Gimnazială Nr. 1 Colibași, Școala Gimnazială ”Nicole Crevedia”, Școala Gimnazială Nr. 1 Daia, Școala Gimnazială Nr. 1 Frătești, Școala Gimnazială Nr. 1 Ghimpați,
Școala Gimnazială ”Drăghici Davila”, Școala Gimnazială ”Sf. Gheorghe”, Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân”, Liceul Tehnologic ” Ion Barbu”, Școala Gimnazială ”Marin Gh. Popescu”, Școala Gimnazială Nr. 1 Gostinari, Școala Gimnazială Nr. 1 Izvoarele, Școala Gimnazială Nr. 1 Oinacu, Școala Gimnazială Nr. 1 Prundu, Școala Gimnazială Nr.1 Putineiu, Școala Gimnazială Nr.1 Stănești, Școala Gimnazială Nr. 1 Stoenești, Școala Gimnazială nr. 1 Vărăști, Școala Gimnazială Nr. 1 Vlașin, Școala Gimnazială Nr. 1 Vânătorii Mici, Școala Gimnazială Nr. 1 Vedea, Școala Gimnazială Nr. 1 Clejani, Școala Gimnazială Nr. 1 Călugăreni, Școala Gimnazială Nr. 1 Bolintin Vale, Școala Gimnazială ”Marin Țiculescu” Băneasa, Școala Gimnazială Nr. 1 Bucșani , Școala Gimnazială ”Nichifor Crainic” Bulbucata.

Informaţii în completare