Comunicat de presă 27.07.2022 - 1

Comunicat de presă
Rezultatele obținute de candidații din județul Giurgiu la examenul național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2022) - înainte de contestații.
Procentajul de promovare din sesiunea 2022 (medii mai mari sau egale cu 8), înregistrat în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, este de 60 % (în sesiunea 2021 promovabilitatea a fost de 57,84 %). Rezultatele obținute de candidați au fost publicate astăzi, 27 iulie, ora 10:00, de către Ministerul Educației, pe site-ul dedicat.
Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 48 de candidați cu medii între 8 și 10 din totalul celor 80 de candidați cu lucrări evaluate. Un candidat a obținut media 10.
Precizăm că pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale.
Conform calendarului aprobat, contestațiile se depun astăzi, 27 iulie până la ora 20 și joi, 28 iulie, în intervalul orar 9,00-12,00, la centrul de examen de la Liceul Teoretic ”Nicolae Cartojan” Giurgiu sau pot fi transmise prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rezultatele finale vor fi publicate în centrele de examen și pe definitivat.edu.ro, în data de 04 august 2022.
Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.
Informații suplimentare în dosarul de presă atașat (http://definitivat.edu.ro/).

Informaţii în completare