Comunicat de presă 27.07.2022 - 2

Comunicat de presă - Rezultatele finale obținute de candidați la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare) - 2022

La nivelul județului Giurgiu situația statistică se prezintă astfel:

  • 83 de candidați au obținut note mai mari sau egale cu 7 ( 41,70%)
  • 73 de candidați au obținut note mai mari sau egale cu 5 și mai mici sau egale cu 6,99 ( 36,68%)
  • 43 de candidați au obținut note mai mici sau egale cu 4,99 ( 21,6 %)

Menționăm ca pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Informaţii în completare