Diverse

Gradații de merit - REZULTATE FINALE 2020

  • Lista cu punctajele tuturor candidaților participanți la concursul de acordare a gradațiilor de merit după contestații
  • Lista finală cu rezultatele candidaților participanți la concursul de acordare a gradațiilor de merit, după contestații, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.

Procedura operațională privind repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate în învățământul liceal de stat și modelul de cerere

  • Procedura operațională privind repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate în învățământul liceal de stat din unitățile de învățământ de masă, pentru integrarea individual a elevilor cu CES proveniți din unitățile de masă și din învățământul special, în anul școlar 2020-2021;
  • Model de cerere pentru pentru integrarea individual a elevilor cu CES proveniți din unitățile de masă și din învățământul special, în anul școlar 2020-2021

ANUNȚ - 27.07.2020

AVÂND ÎN VEDERE SITUAȚIA DETERMINATĂ DE EVOLUȚIA CAZURILOR DE ÎMBOLNĂVIRE CU COVID-19, LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN GIURGIU S-AU DISPUS URMĂTOARELE MĂSURI:

- PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL VA FI ÎNTRE ORELE 09.00 – 12.00
- PURTAREA OBLIGATORIE A MĂȘTII ÎN SEDIUL INSTITUȚIEI PUBLICE

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Tel./fax +40 246214255
Web: www.isjgiurgiu.ro
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 2020

  1. Vă rugăm să verificați  toate datele de înscriere la Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar și să solicitați, dacă este cazul, corectarea acestora, în scris, până cel târziu la data de 22 iulie 2020, ora 12.00, pe adresa de e-mail a Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), sesiunea 2020.

  2. Pentru detașare prin concurs specific este tabelul punctaje cadre didactice

Centrul special de înscriere - ADMITERE 2020-2021

Centrul special de înscriere în județul Giurgiu, pentru candidații care provin din alte județe.

Informaţii în completare