Diverse

Adresa MEN, prevederi metodologice evaluare și intervenție integrată

Adresa MEN, prevederi metodologice evaluare și intervenție integrată

Adresa MEC 38/RLB/06.02.2020 - privind dezinfectarea, dezinsecția și deratizarea (DDD) în unitățile de învățământ.

Adresa MEC 38/RLB/06.02.2020 - privind dezinfectarea, dezinsecția și deratizarea (DDD) în unitățile de învățământ.

Rezultatele la Concursul Regional ”Lazăr Edeleanu” 2020

Rezultatele elevilor participanți la Concursul Regional ”Lazăr Edeleanu” 2020 - etapa județeană

LISTELE VOR FI/AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform RGPD)

Olimpiadei de lingvistică, etapa judeţeană- sâmbătă, 18 ianuarie 2020

Precizări cu privire la organizarea și desfășurarea
Olimpiadei de lingvistică, etapa județeană- sâmbătă, 18 ianuarie 2020

Participarea reprezentantului elevilor la CA

Obligativitatea respectării stricte, la nivelul unității de învățământ, a prevederilor legale privind colectarea fondului clasei/școlii și a celor privind participarea la ședințele consiliului de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar și recomandarea participării reprezentantului elevilor, cu statut de observator, la ședințele consiliului de administrație la nivelul inspectoratului școlar în care se dezbat problematici privind elevii.

Informaţii în completare