Precizări Olimpiada de limba germană modernă - liceu, anul școlar 2022-2023 - Etapa județeană

Precizări Olimpiada de limba germană modernă- liceu, anul școlar 2022-2023 - Etapa județeană

Etapa județeană a Olimpiadei de limba germană modernă-liceu, se va desfășura, sâmbătă-25 martie 2023, ora 9.00- în centrul organizat la Colegiul Național „Ion Maiorescu” Giurgiu.
Elevii de liceu vor avea asupra lor actul de identitate și obligatoriu instrumente de scris cu pastă/cerneală neagră.
Accesul elevilor în săli va fi permis în intervalul orar 8-8:30.
Conform Regulamentului specific de organizare și desfășurare a olimpiadei de limba germană modernă, în anul școlar 2022-2023, nr. 25390/15.02.2023, art. 11, al.(2) - proba individuală se organizează separat, în interval de timp distinct (tabelul de mai jos), și constă în – probă de redactare de text.

Proba

Nivelul/Durata

SP

A2

B1

B2

C1

60

70

90

90

Criterii de calificare la etapa națională a Olimpiadei de limba germană modernă 2023
• Conform Articolului 16 (4) din Regulamentul specific, din partea fiecărui județ se califică la etapa națională câte un elev de la fiecare categorie, cel cu punctajul cel mai mare, cu condiția obținerii unui procent de minim 50% din punctajul maxim posibil, respectiv 19 puncte.
• În cazul în care, în urma evaluării, vor fi două lucrări cu punctaje identice pe primul loc la o anumită categorie, pentru departajare se va avea în vedere, în ordine, punctajul cel mai mare la criteriile de evaluare: Originalitate, creativitate și încadrare în temă, notat SP1, Inteligența lingvistică, notat SP2, Competențe lingvistice, notat SP3.

Informaţii în completare