Discipline tehnice

Lista națională a temelor pentru proba practică și Fișele de evaluare asociate pentru susținerea examenului de certificare cu durata de 3 ani

  • Nota ARACIP
  • Lista națională a temelor pentru proba practică și Fișele de evaluare asociate pentru susținerea examenului de certificare cu durata de 3 ani

Calendar stabilire cifră de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021

Ordinul nr. 5578/2020 privind aprobarea Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2021-2022, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ teritorială a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional.

Pregătirea practică la operatorul economic în învățământul profesional, inclusiv dual, în anul școlar 2020-2021

Adresa nr. VET2220/ 01.10.2020 referitoare Pregătirea practică la operatorul economic în învățământul profesional, inclusiv dual, în anul școlar 2020-2021.
Ataşamente:
Download-ează fișierul (20201012 - Adresa VET 2220.pdf)Adresa VET 2220

Materiale consfătuiri discipline tehnice

Materiale consfătuiri discipline tehnice

Săptămâna Europeană a Meseriilor - 2020

Săptămâna Europeană a Meseriilor - 2020

Informaţii în completare