Discipline tehnice

Procedura operațională privind constituirea ofertei și elaborarea CDL-urilor - 2023-2024

Procedură operațională privind constituirea ofertei și elaborarea curriculumului în dezvoltare locală pentru anul școlar 2023-2024 în învățământul liceal și profesional - filiera tehnologică elaborarea și avizarea programelor corespunzătoare, precum și motorizarea și evaluarea implementării acestora în unitățile ce învățământ din județul Giurgiu

Adresa ARACIP

Adresa ARACIP, în atenția unităților de învățământ
Ataşamente:
Download-ează fișierul (20221213 - Adresa ARACIP.pdf)Adresa ARACIP

Ordin privind aprobarea Calendarului de școlarizare în ÎPT 2023-2024

Ordinul privind aprobarea Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul profesional dual și în învățământul profesional de stat, pentru anul școlar 2023-2024

Precizările referitoare la calificările profesionale 2022-2023

Precizările referitoare la calificările profesionale pentru care se asigura pregătirea prin învățământul preuniversitar si ordinele de ministru in vigoare privind planurile - cadru, planurile de învățământ si programele școlare pentru anul școlar 2022-2023.
Ataşamente:
Download-ează fișierul (20221013 - Precizari  - vet1791.pdf)Precizari - vet1791

Adresa ARACIP informare unități de învățământ

  1. Adresa ARACIP informare unități de învățământ
  2. ORDIN nr. 3958 din 6 iunie 2022 pentru aprobarea calendarului și a procedurii de evaluare externă în vederea acreditării/evaluării periodice

Informaţii în completare