Evaluare nationala in educatie

Evaluarea nationala in educatie
disciplinele TIC si Informatica si Competente digitale - clasele II-XII

Pentru detalii va veti adresa dnei Insp. de specialitate Daniela Dinaci

Informaţii în completare