Clarificările privind completarea Certificatelor de calificare profesionala nivel 4

Clarificările privind completarea Certificatelor de calificare profesionala nivel 4 a Cadrului național al calificărilor
Ataşamente:
Download-ează fișierul (20220629 - Clarificari VET1137.pdf)Clarificari VET1137

Informaţii în completare