Educație timpurie

Proiectului național „ETIC” ID 128215

În cadrul proiectului național „ETIC”  ID 128215 - Educație Timpurie Incluzivă  și de Calitate, Campania de conștientizare la nivel național, privind  noul cadru instituțional și curricular, cu deschidere  către servicii de calitate pentru copiii antepreșcolari, ca premisă a prevenirii părăsirii timpurii a școlii.

Materiale prezentate la consfătuirile județene - învățământ preșcolar 2022

Materiale prezentate la consfătuirile județene - învățământ preșcolar 2022

Înscriere / reînscriere la grădiniță - 2022-2023

Înscriere / reînscriere la grădiniță în anul școlar 2022-2023

Materiale didactice - cerc pedagogic educatoare

Materiale didactice - cerc pedagogic educatoare
Ataşamente:
Download-ează fișierul (20201202 - Materiale educatoare.rar)Materiale educatoare

Scrisoare metodică 2020

Scrisoare metodică 2020

Informaţii în completare