Proiectului național „ETIC” ID 128215

În cadrul proiectului național „ETIC”  ID 128215 - Educație Timpurie Incluzivă  și de Calitate, Campania de conștientizare la nivel național, privind  noul cadru instituțional și curricular, cu deschidere  către servicii de calitate pentru copiii antepreșcolari, ca premisă a prevenirii părăsirii timpurii a școlii.

Informaţii în completare