Diverse

Comunicat de presă - 01.03.2021

Comunicat de presă 1
 • Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că în perioada 1-5 martie 2021, situația statistică privind scenariile de funcționare ale unităților școlare este următoarea:
  • 103 unități școlare se află în scenariul 1 (verde), 73 de unități școlare în scenariu 2 (galben) și 11 unități școlare în scenariul 3 (roșu).
  • din cele 11 unități școlare aflate în scenariu roșu, 5 au ca motiv rata de incidență, 1 – probleme privind infrastructură și 5 – carantinare.Comunicat de presă 2
 • Ministerul Educației și Cercetării a aprobat prin ordinul nr. 3.300 din 19 februarie 2021 Normele metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip "Școala după școală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv.
 • Programului național pilot de tip „Școala după școală“ se va organiza și desfășura începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv. Scopul principal al Programului național pilot de tip „Școala după școală“ este organizarea, în școlile cu clase de învățământ primar și gimnazial, de activități remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar și de acces la niveluri superioare de educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii.
 • Sunt eligibili pentru a participa la Programul național pilot de tip „Școala după școală“, elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și/sau în risc ori în situație de eșec școlar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități și elevi din comunitățile dezavantajate economic.

ANUNȚ - pentru data de 26.02.2021

În data de vineri, 26.02.2021, programul cu publicul pentru INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GIURGIU și CASA CORPULUI DIDACTIC GIURGIU se desfășoară în sistem online.

Materiale informative COVID-19 - Ministerul Sănătății

 • Protocol de testare rapida, antigen covid-19, în unitățile de învățământ;
 • Formularul de testare rapida a cazului suspect de COVID-19

Formular de exprimare a consimțământului privind testarea (versiune finală)

Formular de exprimare a consimțământului privind testarea (versiune finală)
Vă rugăm să utilizați formularul disponibil ► aici. 

Clarificări - începere școala, 08.02.2020

Ministerul Educației sprijină, conform atribuțiilor ce-i revin, aplicarea măsurilor de prevenție privind prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în scopul asigurării dreptului la învăţătură și a dreptului la sănătate, cu respectarea strictă a cadrului legal în vigoare.
Ordinul comun M.E.C/M.S. nr. 3.235/93/04.02.2021 specifică în mod expres la Punctul VII, lit.b) și c) din Anexa, faptul că:
„b) În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau alta simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în care există un consimțământ informat și semnat al părintelui/tutorele legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimțământul personal. Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul unității de învățământ vor fi raportate către DSP/DSPMB în maxim 24 ore. Dacă părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome specifice, ca și în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea școlară, acesta va lua legatura cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori.
c) Testarea cu teste antigen rapide se recomandă și:
1) cadrelor didactice și altor angajați ai unității școlare, simptomatici, a căror simptomatologie de boală debutează în timpul orelor de curs;
2) colegilor cazurilor confirmate atât elevi (colegi de clasă) cât și cadre didactice/personal auxiliar din unitatea de învățământ (inclusiv celor asimptomatici), imediat după confirmarea primului caz."
Dispozițiile ordinului comun sunt în concordanță cu prevederile art. 660 din Legea nr. 95/ 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind reforma în domeniul sănătății care prevede:
,,Art. 660 (1) Pentru a fi supus la metode de prevenție, diagnostic și tratament, cu potențial de risc pentru pacient, după explicarea lor de către medic, medic stomatolog, asistent medical/moașă, conform prevederilor alin. (2) și (3), pacientului i se solicită acordul scris.
(2) În obținerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul stomatolog, asistentul medical/moașa sunt datori să prezinte pacientului informații la un nivel științific rezonabil pentru puterea de înțelegere a acestuia.
(3) Informațiile trebuie să conțină: diagnosticul, natura și scopul tratamentului, riscurile și consecințele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile și consecințele lor, prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului.”
Deși în ordinul comun nu este reglementat conținutul formularului privind consimțământul informat sau obligația transmiterii consimțământului informat începând cu revenirea la cursuri/ transmiterea consimțământului informat anterior intervenirii unor situații speciale, precizăm că toți acei părinți care doresc completarea formularelor de consimțământ anticipat pentru testare în cazul apariției unor situații speciale, o pot face din proprie inițiativă.
În interesul bunei organizări și al siguranței sanitare în școli, Ministerul Educației va sprijini Ministerul Sănătății pentru transmiterea recomandării de a colecta (benevol/non-obligatoriu) formularele de consimțământ informat pentru testare în cazul apariției unor situații speciale.

Sursa: Clarificări | Ministerul Educației

Webinar Live despre Vaccinarea împotriva Covid-19

Vă invităm vineri, 29 ianuarie, între orele 12:00 - 14:00, 
Online pe pagina Ministerului Educației https://fb.me/e/zMsXdWqu
Webinar LIVE dedicat personalului din învățământ, dar și tuturor celor care au nevoie de o informare corectă în ceea ce privește școala.

 • Moderator - Prof. Univ. Dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, Ministrul Educației

Webinarul este organizat de Ministerul Educației, în parteneriat cu Ministerul Sănătății si Comitetul național de coordonare a activităților privind vaccinarea.

Participă specialiști pregătiți să vă răspundă tuturor întrebărilor.

 • Dr. Valeriu Gheorghiță, Președintele Comitetului Național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2
 • Dr. Raed Arafat, Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență
 • Prof. Dr. Alexandru Rafila, reprezentantul României în Organizația Mondială a Sănătății
 • Dr. Andrei Baciu - Secretar de Stat, Ministerul Sănătății
 • Prof. Univ. Dr. Simona Ruță - Specialist virusologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București
 • Dr. Paul Iordache - Specialist epidemiologie
 • Prof. Univ. Dr. Alina Bârgăoanu - Expert în combaterea fake news, European Digital Media Observatory

Webinar Live despre Vaccinarea împotriva Covid-19

Vă invităm vineri, 22 ianuarie 2020, între orele 16.00 – 17.00
Online pe pagina Ministerului Educației https://fb.me/e/3hjIjQsAX 
Webinar LIVE dedicat personalului din învățământ, dar și tuturor celor care au nevoie de o informare corectă în ceea ce privește vaccinarea împotriva Covid-19.
Invitații sunt specialiști, pregătiți să vă răspundă tuturor întrebărilor! 
Webinarul este organizat de Ministerul Educației, în parteneriat cu Ministerul Sănătății și va avea ca invitați:

 • Prof.univ. dr Sorin Mihai Cîmpeanu, Ministrul Educației
 • Dr. Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății
 • Dr. Anca Sîrbu Medic primar epidemiologie
 • Dr. Daniela Rajka, președintele Societății Medicilor din Colectivitățile de Copii
 • Dr Alexandra Cucu- Institutul Național de Sănătate Publică
 • Dr Andrei Rogoz, medic specialist boli infecțioase

Procedura Operațională RED 2020

Procedura Operațională RED 2020

Procedură operațională privind organizarea, desfășurarea și monitorizarea programului școala altfel în sistem ON-LINE

Procedură operațională privind organizarea, desfășurarea și monitorizarea programului școala altfel în sistem ON-LINE

ANUNȚ - pentru data de 05.11.2020

În ziua de joi, 05.11.2020, programul cu publicul pentru INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GIURGIU și CASA CORPULUI DIDACTIC GIURGIU se desfășoară în sistem online.

În atenția unităților de învățământ din județul Giurgiu

În atenția unităților de învățământ din județul Giurgiu
În contextul răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de virusul COVID - 19, pentru diminuarea acestui risc, din motive de siguranță medicală, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a decis ca programul de relații cu publicul să se desfășoare în intervalul orar 09.00-12.00

Procedura - program ”Școala de acasă”

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ - privind modul de aplicare a Programului National ”ȘCOALA DE ACASĂ” de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu

Evenimente EURODESK - octombrie 2020

Evenimente EURODESK
Marți, 13 octombrie 2020, ora 12, va avea loc la Liceul Tehnologic ”Ion Barbu” Giurgiu un eveniment de informare în cadrul Campaniei” TIME TO MOVE”.
Miercuri, 14 octombrie 2020,, ora 12, se va desfășura la Școala Gimnazială nr. 1 Vlașin, județul Giurgiu evenimentul de informare în cadrul Campaniei” TIME TO MOVE”.
Time to Move își propune să sensibilizeze grupuri de tineri privind punctele locale de informare Eurodesk, ca puncte de orientare pentru tinerii care simt nevoia să discute proiectele lor și modul în care proiectele internaționale pot influența viitorul lor.

Venituri brute realizate de personalul ISJ Giurgiu - septembrie 2020

Venituri brute realizate de către personalul din aparatul propriu al ISJ Giurgiu, conform art. 33 din Legea nr. 153/2017 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - septembrie 2020

Educație timpurie incluzivă și de calitate - ETIC

Proiect „Educație timpurie incluzivă și de calitate - ETIC”, cod proiect POCU/446/6/22, proiect derulat de Ministerul Educației Naționale, în parteneriat cu Universitatea din Pitești, Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava si Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad.

ANUNȚ - pentru data de 29.09.2020

În data de marți, 29.09.2020, programul cu publicul pentru INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GIURGIU și CASA CORPULUI DIDACTIC GIURGIU se desfășoară în sistem online.

Consfătuiri - Limbi moderne

Materiale consfătuiri - Limbi moderne

Unitățile de învățământ care organizează concurs la nivel de școală 2020

Unitățile de învățământ care organizează concurs la nivel de școală 2020

Comunicat de presă - începere an școlar 2020-2021

Comunicat de presă privind începutul anului școlar 2020-2021 în județul Giurgiu

Comunicat de presă - 20.08.2020

Comunicat de presă
Măsuri de sprijin pentru sistemul național de învățământ, pe durata stării de alertă, adoptate de către Guvernul României

Comunicat de presă MEC - 19.08.2020

Comunicat de presă
Guvernul României a aprobat instituirea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS–CoV-2, în unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar

Gradații de merit - REZULTATE FINALE 2020

 • Lista cu punctajele tuturor candidaților participanți la concursul de acordare a gradațiilor de merit după contestații
 • Lista finală cu rezultatele candidaților participanți la concursul de acordare a gradațiilor de merit, după contestații, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.

Informaţii în completare