Adrese - Procesul de evaluare a manualelor școlare

  • Adresă - Procesul de evaluare a manualelor școlare în învățământul preuniversitar conform OMEN 3103/2019 cu modificările și completările ulterioare.

  • Apel selecție cadre didactice în vederea evaluării proiectelor de manuale școlare pentru nivelurile de învățământ primar și gimnazial.

  • Ghid de utilizare aplicație apel pentru cadre didactice

Informaţii în completare