ROF comisie de monitorizare, coordonare și indrumare metodologică - 2023-2024

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern manageriale - 2023-2024

Informaţii în completare