Documente manageriale

Rezultate finale ale candidaților la Concursul pentru directori și directori adjuncți 2017

Rezultate finale ale candidaților la Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Giurgiu, sesiunea iulie-august 2017, după contestații

Rezultate contestații proba c) INTERVIU - concurs directori 2017

Rezultate contestații proba c) INTERVIU - Concursul pentru ocupare funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar - 2017

Rezultate CNEME - seria 2

CORPUL NAȚIONAL DE EXPERȚI ÎN MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

 • Candidați înscriși în etapa de selecție online și evaluare a portofoliilor județul Giurgiu;
 • Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursului;
 • Contestații CNEME - sesiunea 2017, seria 2

Rezultate concurs directori și directori adjuncți 2017 - REZULTATE FINALE

Rezultate concurs directori 2017 - REZULTATE FINALE

ATENȚIE!!!

REZULTATELE ÎNREGISTRATE ÎN URMA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚII DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL GIURGIU
SUNT ACTUALIZATE ZILNIC, PANĂ LA FINALIZAREA EVALUĂRILOR, PRIN ADĂUGARE DE FIȘIERE ATAȘATE. (în perioada 19.07 - 02.08.2017)

 • Rezultate finale concurs directori 28.07.2017
 • Rezultate finale concurs directori 27.07.2017
 • Rezultate finale concurs directori 26.07.2017
 • Rezultate finale concurs directori 25.07.2017
 • Rezultate finale concurs directori 24.07.2017
 • Rezultate finale concurs directori 21.07.2017
 • Rezultate finale concurs directori 20.07.2017
 • Rezultate finale concurs directori 19.07.2017
 • Rezultate finale concurs directori 24.07.2017

Lista candidaților care au depus contestații la concursul pentru directori

Lista candidaților care au depus contestații în urma susținerii probelor de concurs în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Giurgiu

Contestatii - concurs directori 2017

Contestațiile la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar se pot depune în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea rezultatelor la ultima probă, la secretariatul IȘJ Giurgiu și în zilele de sâmbătă și duminică, după următorul program:
 • Sâmbătă 22.07.2017 în intervalul orar 10-12
 • Duminică 23.07.2017 în intervalul orar 10-12

Rezultate concurs directori și directori adjuncți 2017 - PROBA INTERVIU

Rezultate concurs directori 2017 - INTERVIUL

REZULTATELE ÎNREGISTRATE ÎN URMA DESFĂȘURĂRII INTERVIULUI DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚII DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL GIURGIU, SUNT ACTUALIZATE ZILNIC, PANĂ LA FINALIZAREA EVALUĂRILOR, PRIN ADĂUGARE DE FIȘIERE ATAȘATE. (în perioada 19 - 31.07.2017)

 • Rezultate evaluare interviu - concurs directori 2017 - 28.07.2017
 • Rezultate evaluare interviu - concurs directori 2017 - 26.07.2017
 • Rezultate evaluare interviu - concurs directori 2017 - 25.07.2017
 • Rezultate evaluare interviu - concurs directori 2017 - 19.07.2017

Rezultate concurs directori și directori adjuncți 2017 - PROBA EVALUARE CV

Rezultate concurs directori 2017 - EVALUAREA CV-ULUI

REZULTATELE ÎNREGISTRATE ÎN URMA DESFĂȘURĂRII EVALUĂRII CV-ULUI, DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚII DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL GIURGIU, SUNT ACTUALIZATE ZILNIC, PANĂ LA FINALIZAREA EVALUĂRILOR, PRIN ADĂUGARE DE FIȘIERE ATAȘATE. (în perioada 19 - 31.07.2017)

 • Rezultate EVALUARE CV - concurs directori 2017 - 28.07.2017
 • Rezultate EVALUARE CV - concurs directori 2017 - 19.07.2017

Programare evaluare CV si interviu - concurs directori si directori adjuncti 2017.

Programare evaluare CV si interviu - concurs directori si directori adjuncti 2017.

Extras din procedura specifica privind desfasurarea probei de interviu la examenul pentru dir. si dir. adj.

Extras din procedura operationala:
PROCEDURA SPECIFICA PRIVIND DESFASURAREA PROBEI DE INTERVIU LA CONCURSUL PENTRU DIRECTORI SI DIRECTORI ADJUNCTI 2017.

Rezultate concurs directori și directori adjuncți 2017 - PROBA SCRIS

 • Rezultatele la concursul pentru directori și directori adjuncți - 2017 - PROBA SCRIS; 
 • Contestațiile la concursul pentru directori și directori adjuncți - 2017.

Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

 1. Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare şi înscriere la concurs

 2. Centrul special de concurs: LICEUL TEORETIC ”NICOLAE CARTOJAN” GIURGIU

Candidați înscriși în etapa de selecție online - C.N.E.M.E., seria a XIII-a

Candidați înscriși în etapa de selecție online jud. Giurgiu pentru Concursul de de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de experți în management educațional, organizat în perioada SESIUNEA 2017. SERIA 2 (SERIA A 12-A)

Lista candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct

Lista candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Giurgiu

Evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar

 • Metodologie privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar (se regăsește și în fișierul arhivat - Evaluare directori 2016-2017)
 • Calendarul evaluării manageriale desfășurate de directorii/directorii adjuncți din unitățile de învățământ din județul Giurgiu pentru anul școlar 2016-2017
 • Procedura operațională privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar (conform OMEN 36/12.04.2017)
 • Documente utile privind evaluarea.

Metodologie evaluare directori

METODOLOGIE - privind  evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar

Concurs pentru ocuparea unei funcţii vacante de inspector şcolar general adjunct din cadrul ISJ Giurgiu

Ministerul Educaţiei Naţionale organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii vacante de inspector şcolar general adjunct din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului  pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele  condiţii:

 1. este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;
 2. este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă;
 3. este personal didactic titular în învăţământ/unitate de învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;
 4. are o vechime în  învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;
 5. a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul curent;
 6. are recomandare /caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;
 7. nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 8. este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. la data susţinerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.
Candidaţii depun dosar de înscriere constituit,  obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din  Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare,  se depune în zilele lucrătoare din perioada 17-23 mai 2017, intervalul orar 8,00 – 16,30 ( luni - joi) şi 8,00- 14,00 (vineri), 10,00-12,00 (sâmbătă, duminică) la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu.

Probele de concurs se vor desfăşura în perioada 7-13 iunie  2017 la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declaraţia pe proprie răspundere, fişele de evaluare a probelor, fişa cadru a postului de inspector şcolar general adjunct, precum şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs  se afişează atât la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale, cât şi la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0726102221 (Jurist Tropcea Mihai), în zilele lucrătoare din perioada 17-23 mai 2017,  între orele 11.00-14.00. 

Lista candidați ISGA 2017

Lista candidați ISGA 2017

Concurs pentru ocuparea unei funcţii vacante de inspector şcolar general adjunct din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu

Ministerul Educaţiei Naţionale organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii vacante de inspector şcolar general adjunct din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului  pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

DOCUMENTELE NECESARE SUNT ATAȘATATE

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0728004712, în zilele lucrătoare din perioada 03 – 20 martie 2017,  între orele 11.00-14.00. 

Inspecția școlară la nivelul județului Giurgiu - Graficul de monitorizare și control, semestrul II - an școlar 2016-2017

Inspecția școlară la nivelul județului Giurgiu - Graficul de monitorizare și control, semestrul II - an școlar 2016-2017

Graficul și tematica ședințelor cu directorii - semestrul al II-lea, an școlar 2016-2017

Graficul și tematica ședințelor cu directorii - semestrul al II-lea, an școlar 2016-2017

Tabel nominal al candidaților declarați ”promovat” în urma desfășurării selecției organizate de către ISJ Giurgiu

Tabel nominal al candidaților declarați ”promovat” în urma desfășurării selecției organizate de către ISJ Giurgiu.
În perioada sesiunea 2017, seria 2017, seria I (seria a II-a), pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional.

Programul orar al depunerii contestaţiilor - C.N.E.M.E.

Programul orar al depunerii contestațiilor
Contestațiile se depun la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu în perioada 06-10.02.2017 după cum urmează:
 • 06-09.02.2017 între orele 8,30-16,00
 • 10.02.2016 între orele 8,30-14,00

Informaţii în completare