Documente manageriale

Anunț ședințe cu directorii 2022-2023

Ședințele cu directorii unităților de învățământ din județul Giurgiu se vor organiza în ziua de joi din penultima săptămâna a fiecărei luni, la sediul Inspectoratului Școlar Județean!

Graficul consfătuirilor județene 2022-2023

Graficul consfătuirilor județene pe specialități, anul școlar 2022-2023 - revizuit

Repartizare pe zone a inspectorilor școlari 2022-2023

Repartizare pe zone a inspectorilor școlari în anul școlar 2022-2023

Grafic activități modulul 1 - 2022-2023

Graficul unic al activității de inspecție școlară, modulul I, an școlar 2022-2023

Procedura operaționala și fișele de autoevaluare manageri școlari 2021-2022

 1. Procedura operaționala privind evaluarea activității manageriale a directorilor și a directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar de stat în anul școlar 2021-2022;
 2. Fișa de autoevaluare director preșcolar;
 3. Fișa de autoevaluare director gimnaziu;
 4. Fișa de autoevaluare director adjunct gimnaziu;
 5. Fișa de autoevaluare director liceu/profesional/postliceal;
 6. Fișa de autoevaluare director adjunct liceu/profesional/postliceal;
 7. Fișa de autoevaluare director Palatul Copiilor Giurgiu;
 8. Fișa de autoevaluare director Clubul Sportiv Școlar Giurgiu;
 9. Fișa de autoevaluare director Centrul Județean de Resurse Educaționale Giurgiu;
 10. Fișa de autoevaluare director Centrul Județean de Excelență Giurgiu

Graficul de monitorizare și control - semestrul al II-lea, an școlar 2021-2022

Graficul de monitorizare și control - semestrul al II-lea, an școlar 2021-2022

Concurs ocupare post didactic

Concurs de ocupare a postului didactic de Limba Latină, care se vacantează, la Colegiul Național ”Ion Maiorescu” Giurgiu
Ataşamente:
Download-ează fișierul (20211210 - Concurs CNIM - Latina.pdf)Concurs CNIM - Latina

Apel pentru selecție cadre didactice - an școlar 2021-2022

Apel pentru selecția cadrelor didactice în vederea constituirii / completării grupurilor de lucru pentru evaluările, examenele și concursurile naționale în anul școlar 2021-2022

Lista candidaților admiși la concursul de directori

Lista candidaților admiși la concursul de directori 2021
LISTELE VOR FI/AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform RGPD)

Planul anual de inspecții și control al ISJ Giurgiu 2021-2022

Planul anual de inspecții și control al Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, anul școlar 2021-2022

Graficul de monitorizare și control - semestrul I, an școlar 2021-2022

Graficul de monitorizare și control - semestrul I, an școlar 2021-2022 

Lista funcțiilor vacante de director/director adjunct 2021-2022

Lista funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Giurgiu pentru anul școlar 2021-2022

Documente evaluare directori pentru anul școlar 2020-2021

Documente evaluare directori pentru anul școlar 2020-2021:
 • Calendarul desfășurării activității de evaluare a activității manageriale a directorilor și a directorilor adjuncți, pentru anul școlar 2020 - 2021;
 • Fișe de evaluare.

Graficul unic de monitorizare și control ISJ Giurgiu - semestrul al II-lea, an școlar 2020-2021 - Revizuit

Graficul unic de monitorizare și control Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu - semestrul al II-lea, an școlar 2020-2021 - REVIZUIT

Graficul și tematica ședințelor cu directorii - semestrul al II-lea, an școlar 2020-2021

Graficul și tematica ședințelor cu directorii - semestrul al II-lea, an școlar 2020-2021

Ordinul M.E.C. nr. 3.300 din 19 februarie 2021

ORDIN nr. 3.300 din 19 februarie 2021, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip "Școala după școală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

Comunicat de Presă Ministerul Educației structura anului școlar 2021-2022 - organizarea testelor de antrenament simulări

Comunicat de Presă Ministerul Educației structura anului școlar 2021-2022 - organizarea testelor de antrenament simulări

Structura anului școlar 2021 - 2022

Graficul unic de monitorizare și control ISJ Giurgiu - semestrul al II-lea, an școlar 2020-2021

Graficul unic de monitorizare și control Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu - semestrul al II-lea, an școlar 2020-2021

Adrese - Procesul de evaluare a manualelor școlare

 • Adresă - Procesul de evaluare a manualelor școlare în învățământul preuniversitar conform OMEN 3103/2019 cu modificările și completările ulterioare.

 • Apel selecție cadre didactice în vederea evaluării proiectelor de manuale școlare pentru nivelurile de învățământ primar și gimnazial.

 • Ghid de utilizare aplicație apel pentru cadre didactice

Adresă modificare atestare competențe + completare ROFUIP

În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice din județul Giurgiu.
Adresa ISJ - modificare atestare competențe + completare ROFUIP

Rezultatele înregistrate în urma concursului, organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional - seria a 17-a

Rezultatele înregistrate în urma concursului, organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional - seria a 17-a
Ataşamente:
Download-ează fișierul (20210108 - Rezultatele CNEME 17.pdf)Rezultatele CNEME 17

Regulament privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Colegiului de Disciplină al Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu

Regulament privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Colegiului de Disciplină al Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu

Comunicat de Presă - Ministerul Educației și Cercetării, 05.01.2020

Comunicat de Presă - Ministerul Educației și Cercetării, 05.01.2020

Informaţii în completare