Documente manageriale

Graficul de monitorizare și control - semestrul I, an școlar 2021-2022

Graficul de monitorizare și control - semestrul I, an școlar 2021-2022 

Lista funcțiilor vacante de director/director adjunct 2021-2022

Lista funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Giurgiu pentru anul școlar 2021-2022

Documente evaluare directori pentru anul școlar 2020-2021

Documente evaluare directori pentru anul școlar 2020-2021:
  • Calendarul desfășurării activității de evaluare a activității manageriale a directorilor și a directorilor adjuncți, pentru anul școlar 2020 - 2021;
  • Fișe de evaluare.

Graficul unic de monitorizare și control ISJ Giurgiu - semestrul al II-lea, an școlar 2020-2021 - Revizuit

Graficul unic de monitorizare și control Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu - semestrul al II-lea, an școlar 2020-2021 - REVIZUIT

Graficul și tematica ședințelor cu directorii - semestrul al II-lea, an școlar 2020-2021

Graficul și tematica ședințelor cu directorii - semestrul al II-lea, an școlar 2020-2021

Ordinul M.E.C. nr. 3.300 din 19 februarie 2021

ORDIN nr. 3.300 din 19 februarie 2021, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip "Școala după școală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

Comunicat de Presă Ministerul Educației structura anului școlar 2021-2022 - organizarea testelor de antrenament simulări

Comunicat de Presă Ministerul Educației structura anului școlar 2021-2022 - organizarea testelor de antrenament simulări

Structura anului școlar 2021 - 2022

Graficul unic de monitorizare și control ISJ Giurgiu - semestrul al II-lea, an școlar 2020-2021

Graficul unic de monitorizare și control Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu - semestrul al II-lea, an școlar 2020-2021

Adrese - Procesul de evaluare a manualelor școlare

  • Adresă - Procesul de evaluare a manualelor școlare în învățământul preuniversitar conform OMEN 3103/2019 cu modificările și completările ulterioare.

  • Apel selecție cadre didactice în vederea evaluării proiectelor de manuale școlare pentru nivelurile de învățământ primar și gimnazial.

  • Ghid de utilizare aplicație apel pentru cadre didactice

Adresă modificare atestare competențe + completare ROFUIP

În atenția unităților de învățământ și a cadrelor didactice din județul Giurgiu.
Adresa ISJ - modificare atestare competențe + completare ROFUIP

Rezultatele înregistrate în urma concursului, organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional - seria a 17-a

Rezultatele înregistrate în urma concursului, organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional - seria a 17-a
Ataşamente:
Download-ează fișierul (20210108 - Rezultatele CNEME 17.pdf)Rezultatele CNEME 17

Regulament privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Colegiului de Disciplină al Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu

Regulament privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Colegiului de Disciplină al Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu

Comunicat de Presă - Ministerul Educației și Cercetării, 05.01.2020

Comunicat de Presă - Ministerul Educației și Cercetării, 05.01.2020

Candidați înscriși - CNEME, seria a 17-a

Candidați înscriși în etapa de selecție ONLINE la Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional - seria a 17-a

Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional, seria a 17-a

INFORMAȚII PRIVIND CONCURSUL DE SELECȚIE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU CONSTITUIREA CORPULUI NAȚIONAL DE EXPERȚI ÎN MANAGEMENT EDUCAȚIONAL, SERIA A 17-A

Graficul și tematica ședințelor cu directorii - semestrul I, an școlar 2020-2021

Graficul și tematica ședințelor cu directorii - semestrul I, an școlar 2020-2021

Graficul unic de monitorizare și control, semestrul al I-lea - an școlar 2020-2021

Graficul unic de monitorizare și control, semestrul al I-lea - an școlar 2020-2021

Constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examene si concursuri nationale

Constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examene si concursuri nationale

Graficul consfătuirilor județene pe specialități, an școlar 2020-2021

Graficul consfătuirilor județene pe specialități, an școlar 2020-2021

Contestatii CNEME 16

Anunț cu privire la depunerea contestațiilor pentru candidații participanți la concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional - seria a 16-a
Ataşamente:
Download-ează fișierul (20200805 - Contestatii CNEME 16.pdf)Contestatii CNEME 16

Concurs de selecție directori pentru anul școlar 2020-2021

1. Anunț referitor la detașarea în funcțiile de director / director adjunct din instituțiile de învățământ preuniversitar din județul Giurgiu pentru anul școlar 2020-2021;
2. Procedura operațională pentru ocuparea, prin detașare în interesul învățământului, a funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Giurgiu, în anul școlar 2020-2021;
3. Lista funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de  învățământ preuniversitar din județul Giurgiu pentru anul școlar 2020-2021.
4. Link pentru completare și încărcare documente online: aici
(pentru completarea formularului este necesară folosirea unui cont de GMAIL)

Candidații înscriși în etapa online jud. Giurgiu, CNEME, seria 2 (seria a 16-a)

Tabel nominal cu candidații înscriși în etapa online jud. Giurgiu la Concursul de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea CNEME, organizat în perioada sesiunea 2020, seria 2 (seria a 16-a)

Informații - CNEME, seria a 16-a, 2/ 2020

CONCURSUL DE SELECȚIE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU CONSTITUIREA CORPULUI NAȚIONAL DE EXPERȚI ÎN MANAGEMENT EDUCAȚIONAL, SERIA A 16-A, 2/ 2020

Informaţii în completare