Documente manageriale

Evaluarea activității manageriale a directorilor și a directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar 2018

 • Procedura operațională privind evaluarea activității manageriale a directorilor și a directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar
 • Calendar evaluare
 • Fise de evaluare

Apel selectie CNEME 1-2018

Apel selectie CNEME 1-2018

Metodologie pentru gradație de merit 2018

Metodologia și criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din
învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018

Ședința cu directorii unităților de învățământ din județul Giurgiu -

Data ședinței cu directorii unităților de învățământ din județul Giurgiu din data 23.05.2018 se modifică pentru data 30.05.2018

Graficul de monitorizare și control, semestrul II - an școlar 2017-2018

Inspecția școlară la nivelul județului Giurgiu - Graficul de monitorizare și control, semestrul II - an școlar 2017-2018

Plan managerial al ISJ Giurgiu 2017-2018

Plan managerial al I.S.J. Giurgiu 2017-2018

Procedura operațională ocupare posturi 2017-2018

Procedura operațională privind organizare concursurilor de ocupare a posturilor/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar 2017-2018 în unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Graficul de monitorizare și control - semestrul I - an școlar 2017-2018

Inspecția școlară la nivelul județului Giurgiu
Graficul de monitorizare și control - semestrul I - an școlar 2017-2018

Graficul și tematica ședințe dir., sem. I - 2017-2018

Graficul și tematica ședințelor cu directorii, semestrul I - 2017-2018

Lista rezultate interviu pentru ocupare funcții director și director adjunct

Lista rezultate interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar conform Notei nr. 1836/DGMP/04.08.2017

Anunț - selecție cadre didactice

Anunț - selecție cadre didactice în vederea ocupării

Programare interviu directori și dir. adj.

Programare interviu pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjuncte din unitățile de învățământ preuniversitare conform notei nr. 1836/DGMP/4/08.2017

Funcții vacante de director și director adjunct din județul Giurgiu

 • Lista funcțiilor vacante de director și director adjunct din județul Giurgiu;
 • Condiții de participare la interviul pentru ocuparea posturilor de director.
 • Model de cerere - Solicitare detaşare în interesul învăţământului pentru ocuparea unei funcţii de director/director adjunct dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

Rezultate finale selecție CNEME

Candidați declarați ”Promovat” în urma desfășurării selecției organizate de către Inspectoratul Școlar al Județului/Municipiului Giurgiu
Sesiunea 2017, seria 2 (seria a XII-a), pentru constituirea CORPULUI NAȚIONAL DE EXPERȚI ÎN MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

Rezultate finale ale candidaților la Concursul pentru directori și directori adjuncți 2017

Rezultate finale ale candidaților la Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Giurgiu, sesiunea iulie-august 2017, după contestații

Rezultate contestații proba c) INTERVIU - concurs directori 2017

Rezultate contestații proba c) INTERVIU - Concursul pentru ocupare funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar - 2017

Rezultate CNEME - seria 2

CORPUL NAȚIONAL DE EXPERȚI ÎN MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

 • Candidați înscriși în etapa de selecție online și evaluare a portofoliilor județul Giurgiu;
 • Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursului;
 • Contestații CNEME - sesiunea 2017, seria 2

Rezultate concurs directori și directori adjuncți 2017 - REZULTATE FINALE

Rezultate concurs directori 2017 - REZULTATE FINALE

ATENȚIE!!!

REZULTATELE ÎNREGISTRATE ÎN URMA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚII DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL GIURGIU
SUNT ACTUALIZATE ZILNIC, PANĂ LA FINALIZAREA EVALUĂRILOR, PRIN ADĂUGARE DE FIȘIERE ATAȘATE. (în perioada 19.07 - 02.08.2017)

 • Rezultate finale concurs directori 28.07.2017
 • Rezultate finale concurs directori 27.07.2017
 • Rezultate finale concurs directori 26.07.2017
 • Rezultate finale concurs directori 25.07.2017
 • Rezultate finale concurs directori 24.07.2017
 • Rezultate finale concurs directori 21.07.2017
 • Rezultate finale concurs directori 20.07.2017
 • Rezultate finale concurs directori 19.07.2017
 • Rezultate finale concurs directori 24.07.2017

Lista candidaților care au depus contestații la concursul pentru directori

Lista candidaților care au depus contestații în urma susținerii probelor de concurs în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Giurgiu

Contestatii - concurs directori 2017

Contestațiile la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar se pot depune în termen de cel mult 48 de ore de la afișarea rezultatelor la ultima probă, la secretariatul IȘJ Giurgiu și în zilele de sâmbătă și duminică, după următorul program:
 • Sâmbătă 22.07.2017 în intervalul orar 10-12
 • Duminică 23.07.2017 în intervalul orar 10-12

Rezultate concurs directori și directori adjuncți 2017 - PROBA INTERVIU

Rezultate concurs directori 2017 - INTERVIUL

REZULTATELE ÎNREGISTRATE ÎN URMA DESFĂȘURĂRII INTERVIULUI DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚII DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL GIURGIU, SUNT ACTUALIZATE ZILNIC, PANĂ LA FINALIZAREA EVALUĂRILOR, PRIN ADĂUGARE DE FIȘIERE ATAȘATE. (în perioada 19 - 31.07.2017)

 • Rezultate evaluare interviu - concurs directori 2017 - 28.07.2017
 • Rezultate evaluare interviu - concurs directori 2017 - 26.07.2017
 • Rezultate evaluare interviu - concurs directori 2017 - 25.07.2017
 • Rezultate evaluare interviu - concurs directori 2017 - 19.07.2017

Rezultate concurs directori și directori adjuncți 2017 - PROBA EVALUARE CV

Rezultate concurs directori 2017 - EVALUAREA CV-ULUI

REZULTATELE ÎNREGISTRATE ÎN URMA DESFĂȘURĂRII EVALUĂRII CV-ULUI, DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚII DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL GIURGIU, SUNT ACTUALIZATE ZILNIC, PANĂ LA FINALIZAREA EVALUĂRILOR, PRIN ADĂUGARE DE FIȘIERE ATAȘATE. (în perioada 19 - 31.07.2017)

 • Rezultate EVALUARE CV - concurs directori 2017 - 28.07.2017
 • Rezultate EVALUARE CV - concurs directori 2017 - 19.07.2017

Programare evaluare CV si interviu - concurs directori si directori adjuncti 2017.

Programare evaluare CV si interviu - concurs directori si directori adjuncti 2017.

Extras din procedura specifica privind desfasurarea probei de interviu la examenul pentru dir. si dir. adj.

Extras din procedura operationala:
PROCEDURA SPECIFICA PRIVIND DESFASURAREA PROBEI DE INTERVIU LA CONCURSUL PENTRU DIRECTORI SI DIRECTORI ADJUNCTI 2017.

Rezultate concurs directori și directori adjuncți 2017 - PROBA SCRIS

 • Rezultatele la concursul pentru directori și directori adjuncți - 2017 - PROBA SCRIS; 
 • Contestațiile la concursul pentru directori și directori adjuncți - 2017.

Informaţii în completare