Documente manageriale

Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

 1. Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare şi înscriere la concurs

 2. Centrul special de concurs: LICEUL TEORETIC ”NICOLAE CARTOJAN” GIURGIU

Candidați înscriși în etapa de selecție online - C.N.E.M.E., seria a XIII-a

Candidați înscriși în etapa de selecție online jud. Giurgiu pentru Concursul de de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Național de experți în management educațional, organizat în perioada SESIUNEA 2017. SERIA 2 (SERIA A 12-A)

Lista candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct

Lista candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Giurgiu

Evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar

 • Metodologie privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar (se regăsește și în fișierul arhivat - Evaluare directori 2016-2017)
 • Calendarul evaluării manageriale desfășurate de directorii/directorii adjuncți din unitățile de învățământ din județul Giurgiu pentru anul școlar 2016-2017
 • Procedura operațională privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar (conform OMEN 36/12.04.2017)
 • Documente utile privind evaluarea.

Metodologie evaluare directori

METODOLOGIE - privind  evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar

Concurs pentru ocuparea unei funcţii vacante de inspector şcolar general adjunct din cadrul ISJ Giurgiu

Ministerul Educaţiei Naţionale organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii vacante de inspector şcolar general adjunct din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului  pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

La concurs poate candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele  condiţii:

 1. este membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;
 2. este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă;
 3. este personal didactic titular în învăţământ/unitate de învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;
 4. are o vechime în  învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;
 5. a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul curent;
 6. are recomandare /caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;
 7. nu a desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 8. este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. la data susţinerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.
Candidaţii depun dosar de înscriere constituit,  obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din  Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare,  se depune în zilele lucrătoare din perioada 17-23 mai 2017, intervalul orar 8,00 – 16,30 ( luni - joi) şi 8,00- 14,00 (vineri), 10,00-12,00 (sâmbătă, duminică) la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu.

Probele de concurs se vor desfăşura în perioada 7-13 iunie  2017 la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declaraţia pe proprie răspundere, fişele de evaluare a probelor, fişa cadru a postului de inspector şcolar general adjunct, precum şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs  se afişează atât la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale, cât şi la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0726102221 (Jurist Tropcea Mihai), în zilele lucrătoare din perioada 17-23 mai 2017,  între orele 11.00-14.00. 

Lista candidați ISGA 2017

Lista candidați ISGA 2017

Concurs pentru ocuparea unei funcţii vacante de inspector şcolar general adjunct din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu

Ministerul Educaţiei Naţionale organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii vacante de inspector şcolar general adjunct din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu.

Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului  pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

DOCUMENTELE NECESARE SUNT ATAȘATATE

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0728004712, în zilele lucrătoare din perioada 03 – 20 martie 2017,  între orele 11.00-14.00. 

Inspecția școlară la nivelul județului Giurgiu - Graficul de monitorizare și control, semestrul II - an școlar 2016-2017

Inspecția școlară la nivelul județului Giurgiu - Graficul de monitorizare și control, semestrul II - an școlar 2016-2017

Graficul și tematica ședințelor cu directorii - semestrul al II-lea, an școlar 2016-2017

Graficul și tematica ședințelor cu directorii - semestrul al II-lea, an școlar 2016-2017

Tabel nominal al candidaților declarați ”promovat” în urma desfășurării selecției organizate de către ISJ Giurgiu

Tabel nominal al candidaților declarați ”promovat” în urma desfășurării selecției organizate de către ISJ Giurgiu.
În perioada sesiunea 2017, seria 2017, seria I (seria a II-a), pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional.

Programul orar al depunerii contestaţiilor - C.N.E.M.E.

Programul orar al depunerii contestațiilor
Contestațiile se depun la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu în perioada 06-10.02.2017 după cum urmează:
 • 06-09.02.2017 între orele 8,30-16,00
 • 10.02.2016 între orele 8,30-14,00

Rezultate - CNEME

Rezultate înregistrate în urma desfășurării concursului, organizat de către I.S.J. Giurgiu
Sesiunea 2017, seria I (seria a II-a)
pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în managementul educațional.

Lista candidatilor admisi in etapa de selectie online - CNEME

Lista candidatilor admisi in etapa de selectie online - CNEME

Apel selectie CNEME 1 - 2017

Apel selectie CNEME 1 - 2017

Sedinta publica - 05.01.2017

Sedință publică de mobilitate pentru suplinitorii calificați care au fost repartizați de I.S.J. Giurgiu pe orele rezervate ale directorilor / directorilor adjuncți.
DATA 05.01.2017, orele 11.00, la sediul I.S.J. Giurgiu, Str. Episcopiei, nr. 17.

Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

Contestatii - concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct

Concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar


În atenția participanților la  concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director /director  adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar,   sesiunea septembrie-decembrie 2016

Contestaţiile se depun în zilele de 21 şi 22 noiembrie 2016, în intervalul orar 8.00 – 16.30 şi în data de 23 noiembrie 2016, în intervalul orar 8.00 – 12.00.          Contestația la proba de interviu, redactată conform modelului din Anexa 1 se depune la registratura inspectoratului şcolar judetean Giurgiu.
Candidații:

 • nu pot contesta decât proba de interviu;

 • în situația în care contestația este însoțită de alte documente, acestea nu vor constitui obiectul soluționării contestației;

 • trebuie să depună câte o contestație separată pentru fiecare funcție, respectiv unitate de învățământ pentru care doresc să conteste  punctajul obținut la proba de interviu;

 • nu pot contesta punctajul obținut de alţi candidaţi.

Sedinta cu directorii institutiilor de invatamant - 24.11.2016

Joi, 24 noiembrie 2016, Sedinta cu directorii institutiilor de invatamant.
Locatia: Scoala Gimnaziala "Academician Marin Voiculescu" Giurgiu
Orele: 10.00

Sedinta cu directorii institutiilor de invatamant -26.10.2016

Miercuri, 26 octombrie 2016, Sedinta cu directorii institutiilor de invatamant.
Locatia: Scoala Gimnaziala "Academician Marin Voiculescu" Giurgiu
Orele: 10.00

Plan managerial ISJ 2016-2017

Plan managerial ISJ Giurgiu - 2016-2017

Graficul si tematica sedintelor cu directorii - 2016-2017 - sem 1

Graficul si tematica sedintelor cu directorii - 2016-2017 - sem 1

Informaţii în completare