Evidență și evaluare bunurilor

Evidență și evaluare bunurilor - 31.12.2021

Registru privind evidența bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul activității de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției la 31.12.2021

Evidență și evaluare bunurilor - 31.12.2022

Registru privind evidența bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul activității de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției la 31.12.2022

Informaţii în completare