Examene naționale / concursuri

Simulări examene naționale

Sinteză note simulare Evaluare Națională 2019

Sinteză note simulare Evaluare Națională clasele a VII-a și a VIII-a - 2019

SIMULĂRI EXAMENE NAȚIONALE 2019

  1. Ordinul MEN - Privind aprobarea organizării simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018 - 2019;
  2. Procedura privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018-2019;
  3. CLENDARUL - simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018 – 2019;
  4. LISTA conținuturilor pentru simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VII-a în anul școlar 2018 – 2019;
  5. LISTA conținuturilor pentru simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2018 – 2019;
  6. LISTA conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XI-a zi și clasa a XII-a seral/frecvență redusă, învățământ de masă, În anul școlar 2018 – 2019;
  7. LISTA conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XII-a în anul școlar 2018–2019.

Ordinul 3150/31.01.2017, privind calendarul simulărilor la Bacalaureat și Evaluare Națională clasa a VIII-a - 2017

Ordinul 3150/31.01.2017, privind calendarul simulărilor la Bacalaureat și Evaluare Națională clasa a VIII-a - 2017

Informaţii în completare