Examene naționale / concursuri

Evaluare Națională - clasa a VIII-a

Procedura_egalizare_sanse_examene_nationale_2024

Procedura_egalizare_sanse_examene_nationale_2024

Vizualizare lucrări - Evaluare națională 2023

În atenția candidaților de la examenul de Evaluare Națională 2023  care solicită vizualizarea lucrărilor.
 • Calendarul activității de vizualizare a lucrărilor din cadrul examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII a în anul școlar 2022-2023;
 • Modelul de cerere de vizualizare a lucrării/ lucrărilor scrise la evaluarea națională 2023;
 • Unitățile care au fost desemnate centre de examen în cadrul Evaluării Naționale 2023 din județul Giurgiu;
 • Program vizualizare lucrări al Evaluare Națională Giurgiu

Situație statistică rezultate inițiale la evaluare națională 2023

Situație statistică rezultate inițiale la evaluare națională 2023

Evaluare națională la finalul clasei a VIII-a 2023

Evaluare națională la finalul clasei a VIII-a 2023

Informații utile

Acte normative/proceduri

 • Ordin ME nr. 5241/2022 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023; Metodologia de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, aprobată prin OMECTS nr. 4801/2010, cu modificările și completările ulterioare;
 • OME nr. 4143/04.05.2023 privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar și examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal, în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2023 – 2024, evaluării naționale a absolvenților clasei a VIII-a, examenului național de bacalaureat, examenelor de absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învățământul profesional, liceal și postliceal, sesiunile anului 2023, cu modificările ulterioare;
 • OME nr. 4366/30.05.2023 privind pilotarea evaluării digitalizate a lucrărilor scrise din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și al examenului național de bacalaureat – 2023, cu modificările și completările ulterioare;
 • PROCEDURĂ nr. 33576/31.10.2022 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat - sesiunea 2023– sesiunea 2022;
 • Procedura nr. 26112/15.03.2023 – procedura privind activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul sistemelor de supraveghere audio-video, în unitățile școlare din sistemul național de învățământ, pe perioada desfășurării probelor și activităților specifice din cadrul examenelor naționale susținute de absolvenții claselor a VIII-a și a XII-a/ a XIII-a în anul școlar 2022-2023;
 • Procedura nr. 27.897/22.05.2023 – privind componența și atribuțiile membrilor Comisiilor din centrele de examen, din centrele zonale de examen și din centrele regionale/ județene/ al municipiului București de contestații, modalitatea de secretizare și de securizare a lucrărilor scrise și de transport al lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare și la centrele regionale de contestații, modalitatea de evaluare a lucrărilor, de soluționare a contestațiilor, precum și consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obținute de candidați la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023;
 • Procedura nr. 27.944/24.05.2023 privind vizualizarea lucrărilor redactate la probele din cadrul examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023;
 • Procedura nr. 27.933/23.05.2023 privind modul de comunicare a rezultatelor obținute de candidații la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023;
 • PROCEDURĂ nr. 229/07.02.2023 privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023 (de la CNPEE)
 • Procedura nr. 28475/14.06.2023 privind nominalizarea reprezentanților comisiilor naționale pentru monitorizarea activităților din cadrul examenelor naționale – 2023
 • Procedura 28499/15.06.2023 privind organizarea și desfășurarea pilotării evaluării digitalizate a lucrărilor scrise din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a – 2023;
 • Adresa nr. 1557/26.04.2023, Manualul de proceduri privind organizarea și desfășurare procesului de transfer/preluare a arhivelor de subiecte pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023 - Procedura CNPEE nr. 1540/25.04.2023 privind transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a;

PO - selecție și instruire R.U. la E.N. 2022

Procedura operațională privind selecția și instruirea resursei umane implicate în examenele naționale 2022

Informaţii în completare