Examene naționale

Bacalaureat

BACALAUREAT 2021

BACALAUREAT 2021

  1. Ordin 5.453 / 31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2021

  2. Calendarul examenului de bacalaureat național - 2021

Contestațiile pentru examenul de bacalaureat 2020 - sesiunea august-septembrie

Contestațiile pentru examenul de bacalaureat 2020 - sesiunea august-septembrie, se depun la centrul de examen în perioada:
  • 02 septembrie 2020 - în intervalul 14,00 -20,00
  • 03-04 septembrie 2020 - rezolvarea contestațiilor
  • 05 septembrie 2020 - afișarea rezultatelor finale
Candidații care depun / transmit prin mijloace electronice o declarație - tip în care menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
Comisia de examen informează candidații cu privire la modalitățile de transmitere electronică (adresă de email, pagină web etc.)

Adresele de e-mail la care se pot depune contestații în format electronic pentru centrele de examen din județul Giurgiu
Centrul de examen Adresa de email
Liceul teoretic „Tudor Vianu” Giurgiu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Liceul  „Udriște Năsturel” Hotarele This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” Bolintin Vale This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BACALAUREAT 2020 - sesiunea august-septembrie 2020 (sesiunea de toamnă)

Calendarul sesiunii august-septembrie 2020 a examenului național de Bacalaureat

Calendar Bacalaureat 2020 (a doua sesiune) - aprobat prin ordinul nr. 4.680/08.07.2020 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației naționale nr. 4.950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național - 2020, conform anexei
Centrele de examen sunt următoarele:
  • Liceul Tehnologic ”Dimitrie Bolintineanu” Bolintin Vale
  • Liceul Teoretic ”Tudor Vianu” Giurgiu
  • Liceul ”Udriște Năsturel” Hotarele
Arondare unități la centre de examen:
Centru de examen Unitate de înscriere
Liceul Tehnologic ”Dimitrie Bolintineanu” Bolintin Vale Liceul Tehnologic ”Dimitrie Bolintineanu” Bolintin Vale
Liceul Tehnologic ”Dimitrie Bolintineanu” Bolintin Vale Liceul Tehnologic ”Tiu Dumitrescu” Mihăilești
Liceul Teoretic ”Tudor Vianu” Giurgiu Colegiul Național "Ion Maiorescu" Giurgiu
Liceul Teoretic ”Tudor Vianu” Giurgiu Colegiul Tehnic ”Viceamiral Ioan Balanescu” Giurgiu
Liceul Teoretic ”Tudor Vianu” Giurgiu Liceul Tehnologic ”Ion Barbu” Giurgiu
Liceul Teoretic ”Tudor Vianu” Giurgiu Liceul Teoretic ”Nicolae Cartojan” Giurgiu
Liceul Teoretic ”Tudor Vianu” Giurgiu Liceul Teoretic ”Tudor Vianu” Giurgiu
Liceul Teoretic ”Tudor Vianu” Giurgiu Seminarul Teologic "Teoctist Patriarhul"
Liceul ”Udriște Năsturel” Hotarele Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Călugăreni
Liceul ”Udriște Năsturel” Hotarele Liceul Tehnologic Nr.1 Comana
Liceul ”Udriște Năsturel” Hotarele Liceul ”Udriște Năsturel” Hotarele
Liceul ”Udriște Năsturel” Hotarele Liceul Tehnologic Nr.1 Prundu

BACALAUREAT 2020, sesiunea august-septembrie 2020

BACALAUREAT 2020, sesiunea august-septembrie 2020
În atenția candidaților din seriile anterioare care au finalizat învățământul liceal în alt județ/municipiul București, și au domiciliul în județul Giurgiu menționat ca atare în buletinul/cartea de identitate.
Ca urmare a prevederilor art. 35, alin (4) lit. c din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2011, aprobată prin  O.M.E.C.T.S. 4799/2010  și  ale art. 2, alin. (1) din O.M.E.C. nr. 4950/2019 privind organizarea și desfășurarea a examenului de bacalaureat 2020, “candidații din seriile anterioare, în situația schimbării domiciliului în altă localitate, menționată ca atare în buletinul/cartea de identitate,  se pot înscrie pentru a susține bacalaureatul la o unitate de învățământ de același profil, stabilită de comisia de bacalaureat județeană din județul în care se află noul domiciliu al candidatului”.
Candidații aflați în această situație vor depune online, până la data de 24.07.2020, pe adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , o cerere pentru înscrierea la un centru de examen din județul Giurgiu semnată și scanată însoțită de: o copie a cărții de identitate, copie a foii matricole IX-XII, copia certificatului de naștere și a celui de căsătorie (dacă este cazul), adeverință privind rezultatele obținute în sesiunile anterioare.

Calendarul sesiunii august-septembrie 2020 a examenului național de Bacalaureat

Vizualizare lucrări bacalaureat 2020

Vizualizare lucrări bacalaureat 2020

Informaţii în completare