Examene naționale

Contestațiile pentru examenul de bacalaureat 2020 - sesiunea august-septembrie

  • Imprimare
Contestațiile pentru examenul de bacalaureat 2020 - sesiunea august-septembrie, se depun la centrul de examen în perioada:
  • 02 septembrie 2020 - în intervalul 14,00 -20,00
  • 03-04 septembrie 2020 - rezolvarea contestațiilor
  • 05 septembrie 2020 - afișarea rezultatelor finale
Candidații care depun / transmit prin mijloace electronice o declarație - tip în care menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
Comisia de examen informează candidații cu privire la modalitățile de transmitere electronică (adresă de email, pagină web etc.)

Adresele de e-mail la care se pot depune contestații în format electronic pentru centrele de examen din județul Giurgiu
Centrul de examen Adresa de email
Liceul teoretic „Tudor Vianu” Giurgiu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Liceul  „Udriște Năsturel” Hotarele This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Liceul Tehnologic „Dimitrie Bolintineanu” Bolintin Vale This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.