Examene naționale / concursuri

Bacalaureat

Centrele de examen - Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023

Lista centrelor de examen la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023

Vizualizare lucrări - Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie

Vizualizare lucrări - Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie
  1. Adresa în atenția candidaților care doresc vizualizarea lucrărilor la examenul național de bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie;
  2. Adrese de email pentru transmitere solicitări;
  3. Cerere de vizualizare a lucrării scrise.

Informații vizualizare lucrări Bacalaureat 2022 sesiunea iunie-iulie

Informații vizualizare lucrări Bacalaureat 2022 sesiunea iunie-iulie

ADRESE MAIL CONTESTAȚII BACALAUREAT 2022 - sesiunea iunie-iulie

Centrul de (examen) nr. centrului  denumirea centrului  Adresa mail contestații 
CE 1223 Liceul Teoretic,, Tudor Vianu”, Giurgiu   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
CE 602 Liceul Tehnologic ”Dimitrie Bolintineanu”, Bolintin Vale   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
CE 1081 Colegiul Național ,,Ion Maiorescu ”Giurgiu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
CE 1340 Liceul Tehnologic ,,Tiu Dumitrescu” Mihăilești This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
CE 114 Liceul Teoretic ,,Nicolae Cartojan” Giurgiu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
CE 1118 Liceul ,,Udriște Năsturel” Hotarele This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
CE 1051 Liceul Tehnologic ,,Ion Barbu” Giurgiu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Comunicat de presă 06.06.2022

Comunicat de presă – examen de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2022
Examenul național de bacalaureat 2022 (prima sesiunea) a început astăzi, 6 iunie, cu probele de evaluare a competențelor, programate în intervalul 6 - 16 iunie.
Conform datelor înregistrate și transmise de unitățile școlare cu nivel liceal din județul Giurgiu, 1043 de candidați s-au înscris pentru a susține probele (integral sau parțial, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare).
Probele de evaluare a competențelor se vor susține astfel:
• 6 - 8 iunie: Proba A - evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
• 8 - 10 iunie: Proba D - evaluarea competențelor digitale;
• 14 - 16 iunie: Proba C - evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.
Evaluarea competențelor lingvistice pentru limba română și limba modernă, precum și a celor digitale se face, pentru fiecare candidat, de către doi profesori examinatori (cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă și un alt cadru didactic, de aceeaşi specialitate, din unitatea de învățământ). În cazul în care nu există cadre didactice de specialitate în unitatea respectivă de învățământ, care pot fi desemnate în comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale sau acestea se află în incompatibilitate, profesorii examinatori vor fi selectați din alte școli.
Rezultatele obținute de fiecare candidat la probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română și într-o limbă de circulație internațională nu se exprimă prin note sau prin calificative admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competență corespunzător, în funcție de grilele naționale sau europene. De asemenea, rezultatele evaluării la proba de evaluare a competențelor digitale se exprimă tot prin stabilirea nivelului de competență, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu şi în conformitate cu prevederile metodologiei de examen.
În situația în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, se consideră că acesta nu a susținut proba.
Probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaților în sălile de examen cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.
Reprezentanții instituțiilor mass-media au acces în unitățile de învățământ liceal care organizează probe de evaluare a competențelor lingvistie și digitale sau în centrele de examen numai cu avizul președintelui comisiei și însoțiți de un membru al comisiei, exclusiv înainte de începerea sau după încheierea probelor. Pentru realizarea materialelor specifice (înregistrări/fotografii/preluări de imagini etc.) este necesar acceptul persoanelor care apar în acele materiale.
Probele scrise din sesiunea iunie-iulie 2022 vor începe luni, 20 iunie, cu examenul la Limba şi literatura română. Proba obligatorie a profilului este programată marți, 21 iunie, fiind urmată miercuri, 22 iunie de proba la alegere a profilului şi specializării.
Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 27 iunie (până la ora 12:00). Pentru depunerea contestațiilor a fost alocat intervalul orar 12:00 – 18:00 în aceeași zi. Afișarea rezultatelor finale este prevăzută în data de 1 iulie.
Examenul național de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenții studiilor liceale care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: au susținut probele de evaluare a competențelor, au susținut toate probele scrise și au fost notați cel puțin cu 5 la fiecare dintre acestea, obținând cel puțin media 6 la probele scrise.

Informaţii în completare