Normare si salarizare

Venituri brute realizate de personalul ISJ Giurgiu - martie 2019

Venituri brute realizate de către personalul din aparatul propriu al ISJ Giurgiu, conform art. 33 din Legea nr. 153/2017 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - martie 2019

Precizări privind stabilirea normei didactice 2019-2020

Precizări privind stabilirea normei didactice de predare în anul școlar 2019-2020 a personalului didactic de predare încadrat în învățământul profesional și tehnic.

Adresa MEN privind stabilirea normei didactice de predare în anul școlar 2019-2020

Adresa MEN privind stabilirea normei didactice de predare în anul școlar 2019-2020 a personalului didactic de predare încadrat în învățământul profesional și tehnic.

Adresă unități de învățământ

Adresă, în atenția unităților de învățământ privind normele metodologice de întocmire a proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim plata cu ora a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ.

În atenția unităților de învățământ din județul Giurgiu

În atenția unităților de învățământ din județul Giurgiu

Lista nominala cu personalul angajat al ISJ Giurgiu

Lista nominala cu personalul angajat al ISJ Giurgiu

Indemnizatie de conducere - personal didactic auxiliar

Precizari privind indemnizatia de conducere a personalului didactic auxiliar.

Indemnizatie de conducere - personal didactic auxiliar

Precizari privind indemnizatia de conducere a personalului didactic auxiliar.

Salarizarea personalului didactic auxiliar

FOARTE IMPORTANT!
"Precizări privind salarizarea personalului didactic auxiliar în anul 2014 şi eşalonarea plăţii sumelor care reprezintă titluri executorii rezultate din Hotărâri judecătoreşti".


Descarcati documentul

Precizari privind OUG 84

Descarcati de aici adresa continand precizarile

Model decizie incadrare/salarizare

Model decizie incadrare si salarizare a personalului didactic / didactic auxiliar

Formulare de sfarsit de semestru

Descarcati de aici formularele de sfarsit de semestru II pentru scoli generale si licee

Precizari EduSal 1.6

Noi precizari privind aplicatia EduSal!
Descarcati...

Noua lege privind sistemul unitar de pensii

Noua lege privind sistemul unitar de pensii

Informaţii în completare