Adresă unități de învățământ

  • Imprimare

Adresă, în atenția unităților de învățământ privind normele metodologice de întocmire a proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar și încadrarea în regim plata cu ora a personalului didactic de predare din unitățile de învățământ.