Comunicate de presă

Comunicat de presă 25.03.2024 - Programul Național „Masă sănătoasă” derulat în unități de învățământ din județul Giurgiu

Comunicat de presă - Programul Național „Masă sănătoasă” derulat în unități de învățământ din județul Giurgiu

Lista unităților de învățământ incluse în programul național „Masă sănătoasă” a fost publicată în Monitorul Oficial, conform ordinului comun al Ministerului Educației nr.3.840 din 23 februarie 2024 și al Ministerului Agriculturii nr. 81 din 27 februarie 2024.
25 de unități de învățământ din județul Giurgiu care cuprind 9528 de elevi și preșcolari vor beneficia de Programul Național „Masă sănătoasă”. Acesta are ca scop sprijinirea participării la educaţie a copiilor prin oferirea unei alimentaţii sănătoase şi formarea unui stil de viaţă alimentar sănătos.
Selecția unităților de învățământ incluse în Programul național “Masă sănătoasă” s-a facut de către inspectoratele școlare pe baza unor criterii care au vizat diminuarea riscului de excluziune și de abandon școlar care există în rândul populației școlare din mediile dezavantajate geografic, economic sau social.
Criteriile de selecție a unităților de învățământ cu personalitate juridică din judeul Giurgiu pentru includerea în Programul Național „Masă sănătoasă” au vizat:

 • ponderea crescută a elevilor din categoriile dezavantajate: preșcolari/ elevi cu cerințe educaționale speciale, preșcolari/ elevi aflați în sistemul de protecție socială, preșcolari/ elevi de etnie rromă, preșcolari/ elevi cu părinți plecați la muncă în străinătate, raportată la anul școlar în curs;
 • nivelul de marginalizare socioeconomică a localității, potrivit clasificării Băncii Mondiale;
 • numărul crescut de burse sociale în unitatea de învățământ, respectiv numărul crescut de preșcolari beneficiari ai prevederilor Legii privind stimularea participării la învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii dezavantajate nr. 248/2015, republicată, raportat la anul școlar în curs;
 • rată scăzută de participare a preșcolarilor cu vârste între 4 și 6 ani la programul zilnic de activități;
 • rata crescută de preșcolari cu vârsta de 6 ani care au frecventat grupa mare a nivelului primar și nu se regăsesc înscriși în învățământul primar;
 • procentaj crescut de preșcolari din grupa mare, cu vârste de 5 – 6 ani, care au mai mult de 50% dintre comportamentele menționate în Fișa pentru apreciere a progresului individual al copilului, înainte de intrarea în învățământul primar cu mențiunea „Necesită sprijin”;
 • rata crecută de abandon școlar calculată, pe cohortă, ca diferență dintre numărul elevilor înscriși la debutul școlarității în clasa pregătitoare și cel al elevilor care au finalizat învățământul primar în anul școlar, exprimată ca raport procentual față de numărul elevilor înscriși la debutul școlarității;
 • rata crescută de abandon școlar calculată, pe cohortă, ca diferență dintre numărul elevilor înscriși la debutul învățământului gimnazial în clasa a V-a și cel al elevilor care au finalizat învățământul gimnazial în anul școlar, exprimată ca raport procentual față de numărul elevilor înscriși la debutul învățământului gimnazial;
 • procentaj crescut de elevi în clasa a IV-a cu rezultate slabe la finalul clasei a IV-a;
 • rata crescută de elevi care au frecventat clasa a IV-a și nu se regăsesc înscriși în învățământul gimnazial;
 • procentaj crescut de elevi care au obținut medii sub 5 la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a;
 • rată scăzută de absolvire a clasei a VIII-a;
 • rată scăzută de participare a elevilor la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a;

Precizăm că, în cadrul Programului Național de Reducere a Abandonului Școlar, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a accesat toate apelurile deschise pe Pilonul 6, componenta C15 Educație asociată Planului Național de Redresare și Reziliență. Astfel 27 de unități școlare au în derulare contracte de finanțare în PNRAS runda I și 26 de unități de învățământ au fost admise în runda a II-a a PNRAS.
Majoritatea unităților școlare cuprinse în PNRAS, runda I și runda a II-a, au optat și pentru componenta referitoare la acordarea de masă caldă pentru elevi.
În consecință, toate unitățile școlare cu nivel gimnazial din județul Giurgiu au avut posibilitatea de a accesa fonduri pentru derularea programelor de tip ”Masă caldă”, fie prin Programului Național de Reducere a Abandonului Școlar, fie prin Programul Național “Masă sănătoasă”.

Atașăm listele cu unitățile școlare beneficiare PNRAS 1, PNRAS 2, PNMS.

Comunicat de presă 05.03.2024

Comunicat de presă – Programul Național „Masă sănătoasă” derulat în 25 de unități de învățământ din județul Giurgiu

   Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că au fost selectate 25 de unități de învățământ din județul Giurgiu pentru derularea Programul „Masă sănătoasă”, de care vor beneficia 9528 de elevi și preșcolari. Programul are ca scop sprijinirea participării la educaţie a copiilor prin oferirea unei alimentaţii sănătoase şi formarea unui stil de viaţă alimentar sănătos.
   Selecția unităților de învățământ incluse în Programul național “Masă sănătoasă” s-a facut de către inspectoratele școlare pe baza unor criterii care au vizat diminuarea riscului de excluziune și de abandon școlar care există în rândul populației școlare din mediile dezavantajate geografic, economic sau social.
   Deoarece în școlile selectate din județul Giurgiu nu există cantine școlare, masa caldă va fi furnizată în regim de catering sau sub forma unui pachet alimentar, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar.

Comunicat de presă 09.01.2024

Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordat elevilor și preșcolarilor

  Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu va distribui în perioada imediat următoare tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către unitățile de învățământ, care le vor transmite ulterior părintilor/reprezentanților legali/tutorilor destinatarilor finali (preșcolari și elevi).

  La nivelul județului Giurgiu numărul beneficiarilor de tichete acordate pentru sprijin educațional este de 8160 (1109 preșcolari, 4126 elevi din învățământul primar și 2925 elevi din învăţământul gimnazial).

Tichetele educaționale în valoare de 500 de lei se acordă, într-o singură tranșă, pentru:

 • copii dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea sprijinului educaţional acordat copiilor din familii defavorizate;

 • copii dezavantajaţi din învăţământul de stat primar și gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit mediu net lunar pe membru de familie.

  Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional emise nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar. Pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea serviciilor de sprijin educațional pentru care au fost emise.

Comunicate de presă 05.12.2023

Comunicat de presă cu privire la desfășurarea Balului Bobocilor de la Colegiul Național "Ion Maiorescu" din Giurgiu

Ca urmare a articolelor din ultima perioadă, apărute în presă și pe posturile naționale de televiziune, cu privire la desfășurarea Balului Bobocilor de la Colegiul Național "Ion Maiorescu" din Giurgiu, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează:
În data de 10 noiembrie 2023, în intervalul orar 17,00 – 19,30, la Ateneul “Nicolae Bălănescu” din Giurgiu, a avut loc spectacolul concurs Balul Bobocilor. Acest eveniment se desfășoară anual și este organizat de reprezentanți ai elevilor de clasa a XII - a, sub supravegherea și îndrumarea cadrelor didactice. Este un spectacol de muzică și dans oferit de elevii Colegiul Național "Ion Maiorescu" care activează în corul Vlăsceanca și în trupe de dans profesionist, și care au câștigat numeroase trofee la concursuri naționale și internaționale. Totodată, 8 perechi de elevi de clasa a IX - a, care au fost selectați și pregătiți de elevi desemnați de Consiliul Școlar al Elevilor, participă la un concurs tematic, în urma căruia se acordă premii. La acest eveniment participă oficialități, profesori, elevi și părinți.
Petrecerea denumită ”After Party Balul Bobocilor” a fost organizată în regim privat, în data de 10 noiembrie 2023, începănd cu ora 21,00, într- o sală de evenimente din municipiul Giurgiu. Colegiul Național ”Ion Miorescu” nu a avut nicio implicare în organizarea acestei activități și se delimitează de manifestările care nu fac cinste unei instituții de prestigiu.
Pentru a evita propagarea unor astfel de evenimente nedorite, colectivul de cadre didactice se va preocupa de organizarea unui număr mai mare de lectorate cu părinții și activități cu elevii, în cadrul cărora se vor aborda, cu prioritate, teme de prevenire și combatere a violenței de orice tip (fizică, verbală, nonverbală etc.) și a consumului de droguri.

Comunicate de presă 26.11.2023

În urma ultimei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, întrunit astăzi, 26.11.2023, a videoconferinței cu reprezentanții ME, și în baza informațiilor primite din partea directorilor unităților de învățământ, în județul Giurgiu cursurile școlare se vor desfășura cu prezență fizică, fără modificări de program.

Inspector școlar general,
Prof. Ion Ghimpețeanu

Comunicate de presă 07.04.2023

Comunicat de presă - rezultatele obținute la probele scrise de la simularea examenului de national de bacalaureat 2023
Rezultatele obținute de elevii din județul Giurgiu la simularea probelor scrise din cadrul examenului de national de bacalaureat 2023, au fost următoarele:
Proba E.a) - Limba și literatura română: rata de promovare a probei este în creștere cu 15,21% (note mai mari sau egale cu 5): 69,55% (54,34% în anul 2022)
- 1 elev a obținut nota 10.
Proba E.c) - Proba obligatorie a profilului: rata de promovare a probei este în creștere cu 7,95% (note mai mari sau egale cu 5): 53,61% (45,66% în anul 2022)
- 4 elevi au obținut nota 10.
Proba E.d) - Proba la alegere a profilului: rata de promovare a probei este în creștere cu 8,27% (note mai mari sau egale cu 5): 70,69% (62,42% în anul 2022)
- 9 elevi au obținut nota 10.

Comunicate de presă 29.03.2023

Comunicat de presă - rezultatele obținute la probele scrise de la simularea examenului de evaluare națională 2023
Rezultatele obținute de elevii din județul Giurgiu la simularea probelor scrise din cadrul examenului de evaluare națională a absolvenților clasei a VIII-a, sesiunea 2023, au fost următoarele:
Limba și literatura română - Procentajul notelor mai mari sau egale cu 5 - 67,09 % (58,84% - sesiunea 2022)
- 5 elevi au obținut nota 10
Matematică - Procentajul notelor mai mari sau egale cu 5 - 49% (47,36% - sesiunea 2022)
- 3 elevi au obținut nota 10

Comunicate de presă 01.03.2023

Comunicate de presă proiecte: 
 • „ALUNELUL - Antrenarea abilitaților neșlefuite prin experiențe educaționale nonformale valorificate în sistem outdoor”, cod SMIS 2014+: 153188
 • „ARTE - Activități recreative, tematice și educaționale dezvoltate cu ajutorul educației non-formale”, cod SMIS 2014+: 153187
 • „CATALOG - Colaborare prin activități tematice și educație non-formală outdoor”, cod SMIS 2014+: 153185
 • „DREAM SCHOOL - Educație non-formală în școli bazată pe activități activ-participative și interactive centrate pe copii”, POCU/987/6/26/153186
 • „ORIZONT – Crearea unui mod propice învățării prin imaginația și potențialul copiilor”, POCU/987/6/26/153189

Comunicat de presă 22.02.2023

Comunicat de presă – privind memoriul depus din partea unui grup de cadre didactice de la Liceul „Tiu Dumitrescu”, din orașul Mihăilești, la ziarul Giurgiuveanul

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că în urma memoriului depus din partea unui grup de cadre didactice de la Liceul „Tiu Dumitrescu”, din orașul Mihăilești, la ziarul Giurgiuveanul, a stabilit prin GRAFICUL UNIC AL ACTIVITĂŢII DE INSPECȚIE ȘCOLARĂ, modulul IV, an școlar 2022-2023, în intervalul 06 – 17 martie 2023, inspecție școlară generală la Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu”, Mihăilești.
În cadrul inspecției generale, unul dintre domeniile vizate va fi „Managementul școlar, managementul asigurării calități, dezvoltarea instituțională, eficiența atragerii și folosirii resurselor (umane, financiare, materiale și informaționale), respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor”.

Comunicat de presă 08.02.2023

Comunicat de presă - Acreditare Erasmus+ pentru Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu - lider de consorțiu în perioada 2023-2027 pentru 12 unități școlare
Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu a obținut acreditarea Erasmus+ pe domeniul educație școlară, pentru perioada 2023-2027, ca urmare a aprobării proiectului 2022-1-RO01-KA120-SCH-000106829, coordonat de inspectorul școlar pentru proiecte educaționale, prof. Corina Staicu. Din cele 212 de candidaturi care au primit aprobare la nivel național, proiectul depus de ISJ Giurgiu a ocupat locul 8 în clasament.
Consorțiul cuprinde unități de învățământ din mediul rural, aflate în zone dezavantajate și care se confruntă cu următoarele probleme: abandon scolar, elevi proveniți din grupuri vulnerabile, rezultate școlare slabe, rate nesatisfăcătoare de participare și de promovabilitate la Evaluarea națională.
Obiectivele proiectului 2022-1-RO01-KA120-SCH-000106829 vizează:
• Îmbunătățirea competentelor de comunicare într-o limba străină, în context non-formal, prin abordarea dialogului intercultural de către elevi și profesori din cele 12 școli;
• Îmbunătățirea competentelor de predare pentru profesori prin metode inovative;
• Dezvoltarea competentelor digitale pentru profesori din școlile din consorțiu;
• Îmbunătățirea calității managementului educațional din 12 organizații școlare;

Prin obținerea acestei acreditări, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu va avea acces simplificat la finanțare din fonduri europene, atât pentru cursuri de formare pentru profesori în țări din UE, cât și mobilități ale elevilor.

Comunicat de presă 02.02.2023

Comunicat de presă - organizarea și desfășurarea simulării examenelor naționale la nivelul județului Giurgiu – sesiunea 2023
Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu va organiza la nivel județean simularea examenelor naționale 2023, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naționale, respectiv ale unui examen de bacalaureat și cu scopul de a optimiza rezultatele obținute de către elevii giurgiuveni la finalul studiilor gimnaziale/liceale.
Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise al evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a sunt: limba și literatura română și matematică.
Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat pentru elevii clasei a XII-a sunt: limba și literatura romană și matematică.
Rezultatele obținute de elevi la simularea examenelor naționale vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor.
Calendarul simulării examenelor naționale la nivel județean este următorul:
EVALUARE NAȚIONALĂ
 • Limba și literatura română – 3 februarie 2023
 • Matematică -16 februarie 2023
BACALAUREAT
 • Limba și literatura română – 3 februarie 2023
 • Matematică – 13 februarie 2023

Comunicat de presă 21.11.2022

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că începând de astăzi, 21 noiembrie 2022, a fost rezolvată problema furnizării agentului termic la Liceul Teoretic ”Tudor Vianu” din municipiul Giurgiu, astfel încât în sălile de clasă temperatura este optimă desfășurării activităților din unitatea de învățământ.

Comunicat de presă 17.11.2022

Ca urmare a reacțiilor apărute în spațiul public referitoare la faptul că sălile de clasă ale Liceului Teoretic "Tudor Vianu" Giurgiu nu beneficiază de agent termic, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu face următoarele precizări:
Din discuțiile purtate cu dl Primar, Adrian Anghelescu reies următoarele aspecte:
-Pentru situația neplăcută cu care se confruntă elevii și profesorii Liceului Teoretic "Tudor Vianu" Giurgiu nu este răspunzătoare nici Primaria municipiului Giurgiu, nici Uzina Termoelectrica Production. Aceasta este cauzată de o problemă întâmpinată la o subtraversare a șoselei care a dus la întârzierea finalizării lucrărilor.
-Asigurăm elevii, profesorii și părinții că săptamâna viitoare, sălile de clasă vor beneficia de căldură.
Inspector Școlar General
Prof. Ion GHIMPEȚEANU

Comunicat de presă 14.09.2022

Comunicat de presă
Festivitate de premiere în cadrul celei de-a XIX - a ediție a concursului județean "Mesajul meu antidrog".
  Astăzi, la sediul ISJ Giurgiu, a avut loc premierea elevilor care au participat la cea de-a XIX - a ediție a concursului județean "Mesajul meu antidrog". Realizat în urma unei campanii de prevenire și combatere a consumului de alcool și substanțe stupefiante, cele 8 secțiuni din cadrul concursului au promovat mesajele antidrog ale celor 118 de elevi înscriși, dintre care 24 au obținut premii. Echipa de la Școala Gimnazială Nr. 1 Colibași, care a reprezentat județul Giurgiu la etapa națională, a obținut premiul II la categoria film.
  Mulțumim partenerilor noștri: Centru de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Giurgiu, Palatul Copiilor Giurgiu și Consiliului Județean Giurgiu pentru implicarea și susținerea de care au dat dovadă, pentru premiile oferite.
  La festivitate au participat dl inspector școlar general Ion Ghimpețeanu, dna inspector școlar general adjunct Florentina Găină și dna inspector școlar pentru pentru educație permanentă și activități extrașcolare Cosmina Roșu din partea Inspectoratului Școlar, comisarul Claudiu Ion din partea Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Giurgiu, dna Fișcu Veronica - director Palatul Copiilor Giurgiu și reprezentantul Consiliului Județean Giurgiu - dna vicepreședinte Elisabeta Mihalcea.

Comunicat de presă 31.08.2022

Comunicat de presă
Rata de promovare în cea de a doua sesiune a examenului național de Bacalaureat 2022
(înainte de contestații)
La nivelul județului Giurgiu, rata de promovare înregistrată este 36,55 % ( în creștere cu 7,62%, comparativ cu sesiunea august-septembrie 2021).
Pe transe de medii situația se prezintă astfel:
 • medii cuprinse între 6-6,99 -116 candidați
 • medii cuprinse între 7,7,99 - 23 candidați
 • medii cuprinse între 8-8,99 - 4 candidați,
 • medii cuprinse între 9 - 9,99 -1 candidat
 • nr. total candidați promovați - 144
 • nr. candidați înscriși - 494
 • nr. candidați prezenți - 394
Rezultatele (înainte de contestații) obținute la examenul național de Bacalaureat - sesiunea august-septembrie 2022 au fost afișate astăzi, 31 august 2022, în centrele de examen și pe site-ul dedicat, cu anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR).
Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 31 august 2022, în intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
Rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) vor fi anunțate în data de 3 septembrie 2022.

Comunicat de presă 14.08.2022

Comunicat de presă – examen național de bacalaureat sesiunea august-septembrie 2022
Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că examenul național de bacalaureat – sesiunea august – septembrie 2022 se va desfășura în 2 de centre de examen (Liceul Tehnologic ”Ion Barbu”, Giurgiu și Liceul Tehnologic ”Dimitrie Bolintineanu”, Bolintin Vale) pentru 493 de candidați.
Marți, 16 august 2022, candidații vor susține proba scrisă la Limba și literatura română.
Miercuri, 17 august 2022, se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar joi, 18 august, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializării.
Alte informații de interes pentru candidați:
Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30.
Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor in sala de examen.
Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.
Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.
Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a Bacalaureatului.
Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).
În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.
Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:
• recunoașterea/echivalarea/ susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
• susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
• obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.
TELVERDE Ministerul Educației – 0800 801 100, I.Ș.J. Giurgiu – 0800 816 246. pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise.

Comunicat de presă 27.07.2022 - 2

Comunicat de presă - Rezultatele finale obținute de candidați la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare) - 2022

La nivelul județului Giurgiu situația statistică se prezintă astfel:

 • 83 de candidați au obținut note mai mari sau egale cu 7 ( 41,70%)
 • 73 de candidați au obținut note mai mari sau egale cu 5 și mai mici sau egale cu 6,99 ( 36,68%)
 • 43 de candidați au obținut note mai mici sau egale cu 4,99 ( 21,6 %)

Menționăm ca pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Comunicat de presă 27.07.2022 - 1

Comunicat de presă
Rezultatele obținute de candidații din județul Giurgiu la examenul național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2022) - înainte de contestații.
Procentajul de promovare din sesiunea 2022 (medii mai mari sau egale cu 8), înregistrat în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, este de 60 % (în sesiunea 2021 promovabilitatea a fost de 57,84 %). Rezultatele obținute de candidați au fost publicate astăzi, 27 iulie, ora 10:00, de către Ministerul Educației, pe site-ul dedicat.
Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 48 de candidați cu medii între 8 și 10 din totalul celor 80 de candidați cu lucrări evaluate. Un candidat a obținut media 10.
Precizăm că pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale.
Conform calendarului aprobat, contestațiile se depun astăzi, 27 iulie până la ora 20 și joi, 28 iulie, în intervalul orar 9,00-12,00, la centrul de examen de la Liceul Teoretic ”Nicolae Cartojan” Giurgiu sau pot fi transmise prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rezultatele finale vor fi publicate în centrele de examen și pe definitivat.edu.ro, în data de 04 august 2022.
Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.
Informații suplimentare în dosarul de presă atașat (http://definitivat.edu.ro/).

Comunicat de presă 19.07.2022 - 2

Informare privind proba scrisă a examenului național pentru obținerea definitivării în învățământ (sesiunea 2022)
Proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2021, se va desfășura miercuri, 20 iulie, începând cu ora 9:00, în centrul de examen de la Liceul Teoretic ”Nicolae Cartojan”, Giurgiu.
98 cadre didactice au fost admise să participe la proba scrisă. Aceștia au îndeplinit cumulativ următoarele condiții:
 • efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an
 • calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”
 • media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).
După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depășit numai în cazul candidaților cu cerințe speciale cărora, ca urmare a solicitării și pentru asigurarea egalității de șanse, li s-a aprobat acest lucru.
Disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar și învățământ primar.
Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie, în centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro.
Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 27 și 28 iulie.
Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august 2022.
Elaborarea subiectelor, traducerea acestora în limbile minorităților naționale la solicitarea candidaților, elaborarea baremelor de evaluare și afișarea acestora, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro, sunt asigurate de Centrul National de Politici și Evaluare în Educație.
După finalizarea probei scrise, subiectele și baremele de evaluare se vor afișa și la avizierele centrelor de examen.
Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8 (opt).
Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național.
Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.
Informații suplimentare despre organizarea și desfășurarea examenului național pentru definitivare în învățământ, precum și despre programele specifice pentru examen sunt disponibile pe site-ul definitivat.edu.ro.

Comunicat de presă 19.07.2022 - 1

Comunicat de presă - Rezultatele obținute de candidați la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar
(titularizare) - 2022 (înainte de contestații)
Procentajul de promovare din sesiunea 2022 (medii mai mari sau egale cu 5), înregistrat în urma desfășurării probei scrise din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare)- 2022 (înainte de contestații), este de 75,87 %.
 • 72 de candidați au obținut note mai mari sau egale cu 7 (36,18%)
 • 79 de candidați au obținut note mai mari sau egale cu 5 (39,69%)
 • 40 de candidați au obținut note mai mici sau egale cu 4,99 (36,18%)
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).
Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 19 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 20 iulie, până la ora 12:00.
Contestațiile pot fi transmise si prin e-mail, după afișarea rezultatelor, până în data de 20 iulie, ora 12:00.
Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site în data de 27 iulie.

Comunicat de presă 12.07.2022

Comunicat de presă

Proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare) - 2022

    Miercuri, 13 iulie 2022, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar - sesiunea 2022.
Proba va începe la ora 9:00, în centrul de concurs de la Colegiul Tehnic ” Viceamiral Ioan Bălănescu”, Giurgiu.
Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 384 de candidați.
    Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).
    La nivel județean sunt disponibile 54 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, 393 posturi/catedre complete pentru angajare pe perioadă determinată și 1125 posturi/catedre incomplete pentru angajare pe perioadă determinată.
    Primele rezultate vor fi afișate în data de 19 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 19 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 20 iulie, până la ora 12:00. Contestațiile pot fi transmise si prin e-mail, după afișarea rezultatelor, până în data de 20 iulie, ora 12:00.
    Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site în data de 27 iulie.
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).
    Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar - sesiunea 2022, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Comunicat de presă 27.06.2022 - 2

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, organizează concurs în baza O.M.E. 4597/06.08.2021 cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea a 59 de posturi vacante de directori și 11 posturi vacante de directori adjuncți din unitățile de învățământ de stat preuniversitar din județul Giurgiu.
Perioada de înscriere și depunere a dosarelor: 28 iunie - 17 iulie 2022
Detalii referitoare la organizarea și defășurarea concursului se găsesc pe site-ul www.isjgiurgiu.ro. (OME 4597/2021 - Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului; OME 3026/2022 - Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei; Calendarul concursului - sesiunea ianuarie-aprilie 2022; Lista funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți vacante; Procedură de utilizarea platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.)

Comunicat de presă 27.06.2022 - 1

Comunicat de presă - Informare sintetică privind rezultatele înregistrate în prima sesiune a examenului de bacalaureat 2022 (înainte de contestații)
Rata de promovabilitate pentru promoția de absolvenți 2022, la examen a crescut cu 5,33% (înainte de soluționarea contestațiilor) comparativ cu anul trecut, iar cea raportată la toți candidații ( inclusiv din seriile anterioare) este de 55,04%.
Ministerul Educației a publicat astăzi, 27 iunie, ora 10:00, rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2022.
Pe transe de medii situația se prezintă astfel:
 • medii 6-6,99 -181candidați
 • medii 7,7,99 -149 candidați
 • medii 8-8,99 -164 candidați,
 • medii 9- 9,99 -68 candidați
Rezultatele au fost afișate atât în mediul online, cât și în centrele de examen, cu anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR).
Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 27 iunie, în intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
Rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) vor fi anunțate în data de 1 iulie.
Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să parcurgă, cumulat, următoarele etape/condiții:
1. recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
2. susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
3. media notelor obținute la probele scrise trebuie să fie 6 (cel puțin).

Comunicat de presă 23.06.2022

Comunicat de presă – rezultatele obținute de absolvenții clasei a VIII-a
la examenul de evaluare națională
Inspectoratul Școlar al județului Giurgiu a centralizat rezultatele înregistrate de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională în perioada 14-16 iunie 2022.
Rezultatele (înainte de depunerea/soluționarea contestațiilor) au fost publicate la ora 10:00, pe site-ul dedicat - evaluare.edu.ro.
Rata de participare a fost de 95,25%, iar cea de promovabilitate 70,30%, în creștere comparativ cu anul trecut (65%).
La această etapă, înainte de contestații, niciun candidat nu a a încheiat examenul cu media generală 10 (zece).
Precizăm că rezultatele au fost publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, pe baza unui cod unic alocat și comunicat fiecărui candidat. Măsura este în acord cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD/GDPR).
Contestațiile pot fi depuse vineri, 24 iunie 2022 (în intervalul orar 8:00 - 12:00).
Rezultatele finale vor fi afișate în data de 30 iunie 2022.

Comunicat de presă 17.06.2022

Comunicat de presă – examen național de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2022
Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că examenul național de bacalaureat se va desfășura în 7 de centre de examen pentru 1043 de candidați.
Luni, 20 iunie 2022, candidații vor susține proba scrisă la Limba și literatura română.
Marți, 21 iunie 2022, se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 22 iunie , va avea loc proba la alegere a profilului și a specializării.
Alte informații de interes pentru candidați:
Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30.
Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor in sala de examen.
Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.
Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.
Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a Bacalaureatului.
Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).
În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.
Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:
• recunoașterea/echivalarea/ susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
• susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
• obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.
TELVERDE Ministerul Educației – 0800 801 100, I.Ș.J. Giurgiu – 0800 816 246. pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 28 iunie – 1 iulie, între orele 8:00 - 16:00.

Informaţii în completare