Proiect CRED

Comunicat de presă 13.11.2023 - EDUCRED

Atelierele marca ”Proiectul CRED” revin în județul Giurgiu, fiind, de data aceasta, dedicate Resurselor Educaționale Deschise realizate în cadrul proiectului și adresate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar românesc
Astfel, în Giurgiu, în 13 noiembrie 2023, în intervalul orar 08.30-12.30, la Casa Corpului Didactic Giurgiu, are loc Atelierul ”Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”.
Această nouă serie de Ateliere CRED, a IV-a, este intitulată, în mod sugestiv, ”Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”, evenimentele fiind centrate pe toate tipurile de Resurse Educaționale Deschise ce au fost elaborate în cadrul proiectului ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED.
Mai multe informații se pot accesa <aici>

Comunicat de presă 10.10.2023 - EDUCRED

Atelierele marca ”Proiectul CRED” revin în județul Giurgiu, fiind, de data aceasta, dedicate Resurselor Educaționale Deschise realizate în cadrul proiectului și adresate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar românesc
Astfel, în Giurgiu, în 10 octombrie 2023, în intervalul orar 08.30-12.30, la Casa Corpului Didactic Giurgiu, are loc Atelierul ”Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”.
Această nouă serie de Ateliere CRED, a IV-a, este intitulată, în mod sugestiv, ”Resursele CRED: educație deschisă, în clasă și acasă”, evenimentele fiind centrate pe toate tipurile de Resurse Educaționale Deschise ce au fost elaborate în cadrul proiectului ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED.
Mai multe informații pot fi accesate <aici>

Resursele CRED educație deschisă, în clasă și acasă - ariile curriculare: matematică științe și tehnologii

Înscriere Workshop învățământ gimnazial Resursele CRED educație deschisă, în clasă și acasă - Înscriere Workshop învățământ gimnazial - ariile curriculare: matematică științe și tehnologii - 13 noiembrie 2023,  8.30-12.30 la Casa Corpului Didactic Giurgiu
 • Pentru participare la workshop este necesară completarea datelor într-un formular, care poate fi accesat AICI
 • La dosar se depun copii după: cartea de identitate, certificat de nastere, casatorie și diploma de licență
 • Documentele necesare înscrierii se pot descărca (AICI) sau din atașamentul articolului

Afiș - Resurse Educaționale Deschise CRED de la clasă la acasă

Afis workshop învățământ primar Resurse Educaționale Deschise CRED de la clasă la acasă - 28 septembrie 2023Resursele CRED educație deschisă, în clasă și acasă- ariile curriculare: Limbă și comunicare, Om-societate, Educație fizică, Arte

Înscriere Workshop învățământ gimnazial Resursele CRED educație deschisă, în clasă și acasă - ariile curriculare: Limbă și comunicare, Om-societate, Educație fizică, Arte - 10 octombrie 2023, 09.00-13.00 la Casa Corpului Didactic Giurgiu
 • Pentru participare la workshop este necesară completarea datelor într-un formular, care poate fi accesat AICI.
 • La dosar se depun copii după: cartea de identitate, certificat de nastere, casatorie și diploma de licență
 • Documentele necesare înscrierii se pot descărca (AICI) sau din atașamentul articolului

Resurse Educaționale Deschise CRED de la clasă la acasă

Înscriere workshop învățământ primar Resurse Educaționale Deschise CRED de la clasă la acasă - 28 septembrie ora 13.00 la Casa Corpului Didactic Giurgiu
 • Pentru participare la workshop este necesară completarea datelor într-un formular, care poate fi accesat AICI
 • La dosar se depun copii după: cartea de identitate, certificat de nastere, casatorie și diploma de licență
 • Documentele necesare înscrierii se pot descărca (AICI) sau din atașamentul articolului
Ataşamente:
Download-ează fișierul (20230921 - Documente de inscriere.rar)Documente de inscriere

Workshop-urile CRED dedicate educației non-formale și bunelor practici în acest domeniu

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED prezintă
seria workshop-urilor naționale „Educația non-formală: actori, practici, perspective”, în 26 aprilie 2023, în intervalul orar 10.00-14.00 la Casa Corpului Didactic Giurgiu.

Anunț înscriere curs - R.E.D. - seria 3

Anunț înscriere curs - „RESURSE EDUCAȚIONALE DIGITALE: REALIZARE UTILIZARE, EVALUARE. FORMARE NIVEL 2 "- ciclul gimnazial 
Având în vedere importanța materialelor interactive în procesul de învățare pentru asigurarea calității procesului instructiv educativ, vă propunem să participați la cursurile de formare profesională continuă „Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2 ”. Programul de formare continuă „Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2 ”, are o durată de 50 de ore (24 ore online sincron și 26 ore online asincron) și 12 credite profesionale transferabile având ca obiectiv dezvoltarea capacității cadrelor didactice de a utiliza modelul de proiectare curriculară centrat pe competențe, exersarea abilităților digitale pentru realizarea de resurse educaționale deschise/digitale și integrarea acestora în cadrul strategiei de predare-învățare-evaluare.
Adresa M.E. privind anunțul se poate descărca (AICI)
Condiţie obligatorie pentru înscriere – ciclul gimnazial, cu definitivat, cel puţin.
IMPORTANT! Grupul ţintă pentru judeţul Giurgiu va fi constituit din cadre didactice din învăţământul gimnazial, care dețin competențe digitale și care nu au participat la activitățile de formare din cadrul proiectului CRED. Programul de formare „Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2 ” poate fi urmat o singură dată. Programul de formare continuă se va desfășura în mai multe serii pe parcursul anului școlar 2022-2023, începând cu ianuarie 2023.
Înscrierea se va face pe link până la data de 18.12.2022, Link formular înscriere: https://forms.gle/cviXoXPrTGU8vN5B7
Documentele necesare pentru înscriere se pot descărca (AICI)

Resurse Educaționale Deschise (RED) ai proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED

ANUNȚ ÎNSCRIERE CURS - "RESURSE EDUCAȚIONALE DIGITALE: REALIZARE UTILIZARE, EVALUARE. FORMARE NIVEL 2 "
în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED

   Având în vedere importanța materialelor interactive în procesul de învățare pentru asigurarea calității procesului instructiv educativ, vă propunem să participați la cursurile de formare profesională contină ,,Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”.
   Programul de formare continuă ,,Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”, are o durată de 50 de ore (24 ore online sincron și 26 ore online asincron) și 12 credite profesionale transferabile  având ca obiectiv dezvoltarea capacității cadrelor didactice de a utiliza modelul de proiectare curriculară centrat pe competențe, exersarea abilităților digitale pentru realizarea de resurse educaționale deschise/digitale și integrarea acestora în cadrul strategiei de predare-învățare-evaluare.

Link formular înscriere: https://forms.gle/cviXoXPrTGU8vN5B7

Condiție obligatorie pentru înscriere – să aveți cel puțin definitivare în învățământ.

IMPORTANT!
   Grupul țintă pentru județul Giurgiu va fi constituit din cadre didactice din învățământul gimnazial, care dețin competențe digitale și care nu au participat la activitățile de formare din cadrul proiectului CRED.
Programul de formare ,,Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2” poate fi urmat o singură dată.
Programul de formare continuă se va desfășura în mai multe serii pe parcursul anului școlar 2021-2022.
Prima serie se va desfășura în format online în perioada 9 mai – 27 iunie 2022.

Apel selecție cursanți gimnaziu seria 12 CRED, la disciplinele: limba și literatura română, limba și literatura franceză, educație fizică

Apel selecție cursanți gimnaziu la disciplinele:
 • limba și literatura română;
 • limba și literatura franceză;
 • educație fizică.
Documentele necesare înscrierii se pot accesa (aici)
Formularul pentru înscriere se accesează (aici)
Anexa4 - Tabel centralizator cu personalul didactic care a fost validat pentru înscriere la curs

Apel selecție grup țintă CRED - ,,Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED. Formare nivel 2"

Apel selecție grup țintă CRED - ,,Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED. Formare nivel 2"
  Având în vedere Adresa ME Nr.5677/09.05.2022 privind derularea programului de formare continua ,,Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED. Formare nivel 2", Casa Corpului Didactic Giurgiu, organizează selecția directorilor și directorilor adjuncți din învățământul gimnazial și/sau primar, respectiv învățământ special care au ocupat prin concurs funcția de director sau director adjunct în județul Giurgiu, având ca obiectiv principal  dezvoltarea competențelor managerilor din școli de a realiza coordonarea eficientă a implementării curriculumului național la nivelul unității de învățământ.
Link formular înscriere: https://forms.gle/Rbsrp1kaEHgMTSUYA
  Formularul se adresează directorilor și directorilor adjuncți din învățământul gimnazial și/sau primar, respectiv învățământ special care au ocupat prin concurs funcția de director sau director adjunct la concursurile organizate conform OME nr.4597/2021 și OME nr.5454/2022, ce va fi completat până la data de 17 mai 2022.
  Grupul țintă pentru județul Giurgiu va fi constituit din directori și directori adjuncți din învățământul gimnazial și/sau primar, respectiv învățământ special care au ocupat prin concurs funcția de director sau director adjunct.
  Programul de formare continuă este GRATUIT, beneficiază de 12 credite profesionale transferabile, cu durata de 50 de ore iar activitățile de formare se vor desfășura online, 25 ore online sincron și 25 ore online asincron, în perioada 23 mai- 31 iulie 2022.
  După completarea formularului de înscriere ,,Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED. Formare nivel 2", veți fi contactat pentru a participa la programul de formare continuă la data constituirii grupei. Toate informațiile conținute în prezentul formular sunt confidențiale si vor fi folosite doar în scopul proiectului.
  Documentele necesare înscrierii se pot accesa (aici) sau din atașamentul articolului.

Apel înscriere curs - "Resurse Educaționale Digitale: realizare utilizare, evaluare. Formare nivel 2"

ANUNȚ ÎNSCRIERE CURS - "RESURSE EDUCAȚIONALE DIGITALE: REALIZARE UTILIZARE, EVALUARE. FORMARE NIVEL 2"
   Având în vedere importanța materialelor interactive în procesul de învățare pentru asigurarea calității procesului instructiv educativ, vă propunem să participați la cursurile de formare profesională conțină ,,Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”.
   Programul de formare continuă ,,Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”, are o durată de 50 de ore (24 ore online sincron și 26 ore online asincron) și 12 credite profesionale transferabile  având ca obiectiv dezvoltarea capacității cadrelor didactice de a utiliza modelul de proiectare curriculară centrat pe competențe, exersarea abilităților digitale pentru realizarea de resurse educaționale deschise/digitale și integrarea acestora în cadrul strategiei de predare-învățare-evaluare.
Link formular înscriere: https://forms.gle/cviXoXPrTGU8vN5B7
Condiție obligatorie pentru înscriere – să aveți cel puțin definitivare în învățământ.
IMPORTANT!
   Grupul țintă pentru județul Giurgiu va fi constituit din cadre didactice din învățământul gimnazial, care dețin competențe digitale și care nu au participat la activitățile de formare din cadrul proiectului CRED.
Programul de formare ,,Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2” poate fi urmat o singură dată.
Programul de formare continuă se va desfășura în mai multe serii pe parcursul anului școlar 2021-2022.
Prima serie se va desfășura în format online în perioada 9 mai – 27 iunie 2022.
Formularul de înscriere se poate accesa: https://forms.gle/cviXoXPrTGU8vN5B7

Apel selecție CRED, seria 10 - 2022 (ianuarie-martie 2022)

Apel selecție CRED, seria 10 - 2022 (ianuarie-martie 2022)

a. Cadru didactic în unitățile de învățământ de stat și particular acreditate, nivel primar/gimnazial;
b. Cadru didactic titular pe post/repartizat pe durata de viabilitate a postului/angajat pe perioadă determinată (suplinitor), care sa aibă cel puțin definitivarea în învățământ;
c. Pentru selecția curentă a grupului țintă, vor avea prioritate cadrele didactice care au obținut definitivarea în învățământ în 2019, 2020 și 2021 și nu au participat la activitățile de formare din cadrul proiectului CRED.
d. Consilieri din cadrul CJRAE/CMBRAE care predau în unitățile de învățământ de nivel gimnazial;
e. Personal cu funcții de conducere, cadru didactic din învățământul primar/gimnazial, care a deținut funcții de conducere în ultimii doi ani:
- directori si directori adjuncți din unități de învățământ;
- membri ai Consiliului de Administrație;
- inspectori școlari generali/generali adjuncți/inspectori școlari de specialitate;
- personal didactic cu experiență managerială specifică în domeniul educației.

CRED - ANUNȚ WORKSHOP (23 iunie 2021)

Atelier CRED Giurgiu - 23 iunie 2021

Adresa CRED Sud-Muntenia

Adresa CRED Sud-Muntenia

Proiect CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți - CRED

Proiectul CRED - Selecție cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării la cursul de formare profesională continuă ”CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ primar” și ”CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ gimnazial”
Ataşamente:
Download-ează fișierul (20210114 - Selectie Proiect CRED.pdf)Selectie Proiect CRED

Informaţii în completare