Comunicat de presă 31.08.2022

Comunicat de presă
Rata de promovare în cea de a doua sesiune a examenului național de Bacalaureat 2022
(înainte de contestații)
La nivelul județului Giurgiu, rata de promovare înregistrată este 36,55 % ( în creștere cu 7,62%, comparativ cu sesiunea august-septembrie 2021).
Pe transe de medii situația se prezintă astfel:
  • medii cuprinse între 6-6,99 -116 candidați
  • medii cuprinse între 7,7,99 - 23 candidați
  • medii cuprinse între 8-8,99 - 4 candidați,
  • medii cuprinse între 9 - 9,99 -1 candidat
  • nr. total candidați promovați - 144
  • nr. candidați înscriși - 494
  • nr. candidați prezenți - 394
Rezultatele (înainte de contestații) obținute la examenul național de Bacalaureat - sesiunea august-septembrie 2022 au fost afișate astăzi, 31 august 2022, în centrele de examen și pe site-ul dedicat, cu anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR).
Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 31 august 2022, în intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
Rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) vor fi anunțate în data de 3 septembrie 2022.

Informaţii în completare