Anunț candidați centrul de examen definitivat 2022

În atenția candidaților înscriși la examenul de definitivare în învățământ – sesiunea 2022
1. Centrul de examen pentru susținerea examenului național de definitivare este Liceul Teoretic ” Nicolae Cartojan” din municipiul
Giurgiu.
2. Susținerea probei scrise din cadrul examenului de definitivare în învățământ va avea loc în data de 20 iulie 2022, începând cu ora 9,00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.
3. Accesul candidaților în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 7,30 - 8,00, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza pașaportului în termen de valabilitate.

Informaţii în completare