Contestații la examenul național de definitivare în învățământ – sesiunea 2022

În atenția candidaților înscriși la examenul național de definitivare în învățământ – sesiunea 2022
Depunerea contestațiilor*)
Contestațiile se înregistrează la centrul de examen în zilele de 27 iulie a.c. până la ora 20.00 și 28 iulie a.c. până la ora 12.00.
În contestație candidatul precizează următoarele informații:
  • Numele, inițiala tatălui și prenumele
  • Codul numeric personal
  • Denumirea centrului de examen și județul unde a susținut examenul
  • Disciplina la care a susținut examenul
  • Nota contestată
Contestația este însoțită de o copie după cartea de identitate/pașaport.
*) Contestațiile se pot depune la centrul de examen sau pot fi transmise prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informaţii în completare