Ordin privind modificare metodologiei - definitivat 2023

ORDIN privind modificarea și completarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5434/2020

Informaţii în completare