ECHIVALARE Scurta durata - Seria III

Lista cadrelor didactice din judetul Giurgiu care si-au depus dosar in conformitate cu metodologia aprobata prin  OMECTS nr. 5553/2011 si modificata prin  OMECTS nr. 4111/22.05.2012 pentru  echivalarea  pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă  şi calendarul aprobat prin O.M.E.N. nr 5211/08.10.2013,  aplicabil în anul şcolar 2013-2014.

Informaţii în completare