Echivalare studii de scurta durata 2014

Procedura privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobata prin OMECTS nr 5553/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate  prin OMECTS nr. 4111/22.05.2012

Informaţii în completare