Perfectionare

PERFECTIONARE 2013-2016

LISTA CADRELOR DIDACTICE INSCRISE LA

DEFINITIVAT 2014

GRAD II 2014

GRAD II 2015

GRAD I 2016

ECHIVALARE Scurta durata - Seria III

Lista cadrelor didactice din judetul Giurgiu care si-au depus dosar in conformitate cu metodologia aprobata prin  OMECTS nr. 5553/2011 si modificata prin  OMECTS nr. 4111/22.05.2012 pentru  echivalarea  pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă  şi calendarul aprobat prin O.M.E.N. nr 5211/08.10.2013,  aplicabil în anul şcolar 2013-2014.

Experti in management educational 2013/14

Concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional -

Aici: Lista candidaţilor admişi în etapa de selecţie online!
GIURGIU - SESIUNEA 2013, SERIA A 2-A

 

SITUATIA posturilor ce vor fi scoase la concurs in etapa a V-a pentru Concursul de selectie experti in management educational in judetul Giurgiu

ORDIN nr. 5549/6.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional si Metodologia aferenta

ORDIN nr. 5142/26.09.2013 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educational, seria a 5-a

INSTRUCTIUNI privind utilizarea aplicatiei

Fisa de inscriere la definitivat

Descarcati documentul de aici.

Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educational

Ordin nr. 5142/26.09.2013 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educational, seria a 5-a

Consfatuiri 2013

Graficul consfatuirilor  judetene pe specialitati - SEPTEMBRIE 2013

Inscrierea la gradele didactice I si II

IMPORTANT:
Documente necesare, modele de cereri si proceduri pentru inscrierea la

GRADUL DIDACTIC I si GRADUL DIDACTIC II

Gradatie de merit

Fise gradatie de merit 2013 si grila de punctaj pentru personalul de conducere din cluburi si palate ale copiilor

CNEME - SelectieOnline

Lista candidatilor inscrisi la etapa de selectie online pentru CNEME si rezultatele in urma evaluarii

Corpul National de Experti in management educational

CALENDARUL DESFASURARII CONCURSULUI DE SELECTIE A CADRELOR DIDACTICE
PENTRU CONSTITUIREA CORPULUI NATIONAL DE EXPERTI IN MANAGEMENT EDUCATIONAL
Descarcati documentul de aici, ordinul MEN, ca si instructiuni de utilizare a aplicatiei de inscriereGradatie de merit 2013

Descarcati de aici Metodologia de acordare a Gradatiei de merit

Legislatie formare continua

Documente legislatie formare continua

MEDIATORI

Anunț recrutare meditatori pentru Limba Română / Matematică / Istorie

FOARTE IMPORTANT! DEF 2013

Cititi aici adresa privind validarea dosarelor in datele de 14/15 ianuarie 2013

FOARTE IMPORTANT: Definitivat 2013!

Descarcati Metodologia pentru organizarea si desfasurarea Examenului national
pentru definitivare in invatamant

Anunt pentru ocuparea unui post de profesor metodist

Casa Corpului Didactic Giurgiu
anunta concurs pentru ocuparea unui post de profesor metodist in data de 13 decembrie 2012.

Descarcati de aici documentatia specifica

APEL al CNEE / MECTS

Apel pentru selectia membrilor in grupul de lucru al CNEE pentru programul OECD PISA 2015 si pentru examenele nationale 2013

Perfectionare -inscrierea la grade didactice

NOU SI IMPORTANT!
Descarcati de aici precizari referitoare la obtinerea gradelor didactice, metodologie si fisele de inscriere

Centre de formare - clasa pregatitoare

Descarcati lista centrelor in care se va desfasura activitatea de formare pentru cadrele didactice care vor preda la clasa pregatitoare.

CNEME sesiunea 2012 - Seria a 3-a

Descarcati documentul - OMECTS, calendar, fise evaluare

Contestatii - Corpul national de exeprti

Rezultatele reevaluarii dosarelor in cadrul concursului pentru constituirea Corpului national de experti

Corpul National de experti in management - seria a II-a

Descarcati lista candidatilor inscrisi si lista candidatilor admisi in seria a II-a

Concursul pentru ocuparea posturilor didactice

Descarcati de aici modelul-cadru al structurii probei scrise 2012

Echivalare ECTS/SECT

Lista cadrelor didactice din judetul Giurgiu care si-au depus dosar in conformitate cu Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

CNEME - seria a II-a

Lista candidatilor admisi in etapa de selectie online

OUG 21 / 30 mai 2012

Descarcati OUG 21 / 2012 privind modificarea si completarea LEN, din necesitatea sprijin irii educatiei timpurii si asigurarea accesului egal la educatie.

Informaţii în completare