Perfectionare

IMPORTANT: Definitivat 2012

CATRE TOATE UNITATILE SCOLARE - IMPORTANT: Adresa privind validarea dosarelor pentru DEFINITIVAT 2012

Concurs experti in management - sesiunea 2

Sesiunea II-a a concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului national de experti in management educational

Concurs lector

MECTS organizeaza concurs pentru ocuparea posturilor de lector de limba romana la Universitatea de limbi straine din Beijing. Citeste mai mult...

Profesorii mentori

Tabel nominal cu profesorii mentori

Corpul national de experti

Calendarul desfasurarii concursului de selectie pentru constituirea Corpului national de experti in management educational, sesiunea 2012 - seria a II-a

Echivalare conform OMECTS 5553

Lista cadrelor didactice din judetul Giurgiu care si-au depus dosar in conformitate cu Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar,aprobata prin  OMECTS nr. 5553/2011

Proba practica - mentorat

Descarcati planificarea sustinerii probei practice (etapa a II-a) in cadrul concursului de selectie a profesorilor mentori

Corpul national de experti in management educational

Rezultatele evaluării portofoliilor depuse la concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - înainte de contestaţii pot fi vizualizate la adresa http://www.cneme.edu.ro/

Seminar de pregatire mediatori scolari

Adresa importanta: Catre toate unitatile careau in incadrare mediatori scolari.
Termen: 28/03/2012

Recunoastere si echivalare a competentelor

Documente necesare pentru aplicarea OMECTS 5484/2011

Gradatie de merit 2012

Descarcati de aici fisele pentru gradatie de merit 2012

Calendarul activitatilor de echivalare

IMPORTANT: Descarcati de aici OMECTS 6563/28.12.2011 - Calendarul activitatilor prevazute in metodologiile de echivalare aprobate prin OMECTS 5484/2011 si OMECTS 5553/2011 si fisa de inscriere

Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional

FIŞA DE EVALUARE A PORTOFOLIULUI
pentru concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional
NOTA: fiecare candidat completeaza la punctaj acordat

Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional

Concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional
Lista candidaţilor admişi în etapa de selecţie online

Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional

Calendarul desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului national de experti in managment educational

OMECTS 3299 / 2012

ORDIN privind echivalarea unui numar de credite profesionale transferabile obtinute de cadrele didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe speciale: "Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar, ID 4554

OMECTS 3450 - Privind constituirea Corpului national de experti

O R D I N si CALENDAR privind modificarea Anexei 1 a OMECTS nr. 3295/21.02.2012 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional

CONSTITUIREA CORPULUI PROFESORILOR MENTORI

Constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice: calendar, portofoliu, grila de evaluare.

Nota importanta

Nota privind acordarea numarului de credite la activitati din grila de echivalare a competentelor profesionale dobandite formal, nonformal sau informal (educatori, invatori, institutori, maistri, instructori, antrenori, etc.)

Curs de management educational

CCD Giurgiu organizeaza CURS DE MANAGEMENT EDUCATIONAL acreditat CNFP - 2 module (30 credite). Descarcati detalii de aici.

Perfectionare 2012-2014

Lista cadrelor didactice inscrise la examenul de definitivare 2012, gradul II-educatori/invatatori , gradul II - profesori 2012 si gradul I - sesiunea 2014

Echivalarea ECDL cu credite transferabile

Descarcati de aici Decizia privind echivalarea unui numar de credite profesionale transferabile obtinute in urma dobandirii certificatului ECDL

Echivalarea ECDL cu credite transferabile

Descarcati de aici Decizia privind echivalarea unui umar de credite profesionale transferabile obtinute in urma dobandirii certificatului ECDL

Cursuri de formare profesor-metodist

Descarcati de aici informatii si documentatia necesara inscrierii la cursurile de perfectionare - profesor-metodist si cererea de inscriere

Curs de management educational

Curs de management educational - descarcati informatii despre curs si cererea de inscriere

Metodologia formarii continue

Anexa la OM Nr 5720, cu privire la formarea continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar
Descarcati metodologia , Fisele de inscriere si informatii necesare pentru depunerea dosarului

Informaţii în completare