Diverse

În atenția unităților de învățămant care nu au finalizat RAEI

În atenția unităților de învățămant care nu au finalizat RAEI

Apel CNEE

Anunț

 Urmare a consultărilor dintre reprezentanții Institutului de Științe ale Educației, Centrului Național de Evaluare și Examinare și Editurii Didactice și Pedagogice, consemnate în minuta înregistrată cu numărul 531 din 31.01.2018, încheiată în data de 30.01.2018, s-au stabilit următoarele specificații tehnice pentru manuscrisele ce vor fi realizate în baza OMEN nr. 5645/2017 și a Notei anexate privind lista de discipline din trunchiul comun care necesită manuale școlare - clasele I, a II-a, a III-a, a VI-a, a V-a și a VI-a  pentru anul școlar 2018-2019, precum și a Planului-cadru de învățământ pentru învățământul primar (ANEXA I la OMEN nr.3371 din 12.03.2013) și a Planului cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial (ANEXA 2 la OMENCS nr.3590 din 05.04.2016):

Pentru  învăţământul primar:
  • manuscrisele aferente materiilor cu una sau două ore pe săptămână vor avea între 80 și 100 de pagini și vor fi redactate cu Times New Roman 14, spațiere la 1.5 rânduri
  • manuscrisele aferente materiilor cu trei sau mai multe ore pe săptămână vor avea între 100 și 120 de pagini și vor fi redactate cu Times New Roman 14, spațiere la 1.5 rânduri          
Pentru învățământul gimnazial:
  • manuscrisele aferente materiilor cu o oră pe săptămână vor avea între 80 şi 100 de pagini şi vor fi redactate cu Times New Roman 12, spaţiere la 1.5 rânduri
  • manuscrisele aferente materiilor cu două ore pe săptămână vor avea între 100 şi 120 de pagini şi vor fi redactate cu Times New Roman 12, spaţiere la 1.5 rânduri
  • manuscrisele aferente materiilor cu patru ore pe săptămână vor avea între 120 și 180 de pagini și vor fi redactate cu Times New Roman 12, spațiere la 1.5 rânduri
 
La toate tipurile de manuscrise se respecta formatul A4.


Calendarul evaluării proiectelor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019, conform ordinului de ministru nr. 5.645/12.12.2017 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar

Ataşamente:
Download-ează fișierul (20180301 - Ordin_5645_12122017.pdf)Ordin_5645_12122017

Adresă unități școlare 01-02.03.2018

Având în vedere avertizarea meteorologică emisă de către Administrația Națională de Meteorologie, privind codul portocaliu de viscol, căderi de zăpadă și temperaturi foarte scăzute, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu anunță suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar (preșcolar cu program normal, gimnazial și liceal) din județul Giurgiu, pentru zilele de 01 și 02 martie 2018, cu excepția grădinițelor cu program prelungit.

Adresă unități școlare 28.02.2018

Având în vedere avertizarea meteorologică emisă de către Administrația Națională de Meteorologie, privind codul portocaliu de viscol, căderi de zăpadă și temperaturi foarte scăzute, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu anunță suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar (preșcolar cu program normal, gimnazial și liceal) din județul Giurgiu, pentru ziua de 28 februarie 2018, cu excepția grădinițelor cu program prelungit.

Adresă unități școlare 26,27.02.2018

Adresă unități școlare 26,27.02.2018

Comunicat de presă C.J.S.U. Giurgiu

Comunicat de presă C.J.S.U. Giurgiu

Graficul și tematica ședințelor cu directorii - semestrul al II-lea, an școlar 2017-2018

Graficul și tematica ședințelor cu directorii - semestrul al II-lea, an școlar 2017-2018

OMEN nr. 3027/2018 privind aprobarea ROFUIP

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei - Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP

Consultare publică – planuri cadru liceu teoretic

CONSULTARE PUBLICĂ – PLANURI CADRU LICEU TEORETIC
Ministerul Educației Naționale lansează o consultare publică privind noile planuri-cadru pentru învățământul liceal, filiera teoretică.
Prezentare și argumente pentru cele 3 variante de plan-cadru puse în dezbatere
1. Variantele supuse consultării acoperă ciclul inferior și cel superior al liceului, filiera teoretică.
2. Toate cele trei variante au fost construite pornind de la competențele așteptate de la elevi la finalul claselor a X-a și a XII-a, așa cum sunt definite de profilul absolventului.
3. Toate cele trei variante au urmărit eliminarea unor incoerențe/dezechilibre existente în planurile actuale și dezvoltarea ocaziilor de învățare semnificative din perspectiva așteptărilor elevilor care au optat pentru un anumit profil/specializare.
4. Principiul urmărit a fost acela de a asigura un trunchi comun (TC) până în clasa a X-a, care să permită tuturor elevilor ce vor finaliza învățământul obligatoriu deținerea la nivel funcțional a celor opt competențe-cheie.
5. Fiecare variantă are o raportare specifică la rolul curriculumului diferențiat (CD) și al curriculumului la decizia școlii (CDS), situație reflectată și de ponderile orare diferite alocate acestora.
Puncte de vedere, sugestii şi propuneri argumentate sunt așteptate până în data de 26 ianuarie 2018, inclusiv, pe adresa de e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . De asemenea, va fi disponibil în perioada imediat următoare un chestionar online (adresa va fi postată pe această pagină la momentul lansării).
Variantele supuse consultării publice sunt disponibile în materialele atașate:

Precizări privind eliberarea actelor de studii

Precizări privind eliberarea actelor de studii

Informaţii în completare