Comunicate de presă

Comunicat de presă - 02.04.2021

Comunicat de presă - 02.04.2021

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că au fost comunicate elevilor rezultatele obținute la probele scrise de la simularea examenului de bacalaureat 2021. 

La nivelul județului Giurgiu situația se prezintă astfel:

 • Proba E.a) - Limba și literatura română - procentaj de promovare (note mai mari sau egale cu 5): 57,44%
 • Proba E.c) - Proba obligatorie a profilului - procentaj de promovare (note mai mari sau egale cu 5): 44,29%
  • 2  elevi au obținut nota 10.
 • Proba E.d) - Proba la alegere a profilului - procentaj de promovare (note mai mari sau egale cu 5): 59,24%
  • 11  elevi au obținut nota 10.

Comunicat de presă - 22.03.2021

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că în perioada 23 - 26 martie 2021 vor fi suspendate cursurile, în unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu, ca urmare a depășirii ratei incidenței cumulative de 6/1000 de locuitori.

Comunicat de presă - 19.03.2021

Comunicat de presă - 19.03.2021

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că în perioada 22- 26 martie 2021, situația statistică privind scenariile de funcționare ale unităților școlare este următoarea:
- 58 unități școlare se află în scenariul 1 ( verde), 83 de unități școlare în scenariu 2 (galben) și 46 unități școlare în scenariul 3 (roșu).

Comunicat de presă - 17.03.2021

Comunicat de presă - 17.03.2021

Ministerul Educației a emis metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021 - 2022, precum și calendarul aferent acestui proces.
Planul de școlarizare propus și circumscripțiile școlare sunt afișate pe site-ul Inspectoratului Școlar Giurgiu și la fiecare unitate de învățământ din județ.
La nivelul județului Giurgiu sunt propuse 126 de clase pregătitoare cu 2376 de locuri, din care în municipiul Giurgiu 20 de clase cu 428 de locuri.
În perioada 29 martie - 28 aprilie 2021, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere.
Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor.
Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10 - 20 mai 2021, astfel:
• 10 - 11 mai 2021: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
• 11 - 18 mai 2021: procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;
• 20 mai 2021: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

Comunicat de presă - 12.03.2021

Comunicat de presă - 12.03.2021

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că în perioada 15-19 martie 2021, situația statistică privind scenariile de funcționare ale unităților școlare este următoarea:
- 84 unități școlare se află în scenariul 1 ( verde), 54 de unități școlare în scenariu 2 ( galben) și 49 unități școlare în scenariul 3 ( roșu).
- din cele 49 unități școlare aflate în scenariu roșu, 38 au ca motiv rata de incidență, 1 – probleme privind infrastructură și 10 – carantinare.

Comunicat de presă - 09.03.2021

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională își oferă sprijinul în consilierea și îndrumarea elevilor de clasa a VIII – a pentru a- ca încuraja să-și construiască viitorul cu pasiune și curaj!
Campania de promovare a învățământului profesional și dual din județul Giurgiu "Meseria face diferența", își continuă drumul virtual în săptămâna meseriilor, în unitățile de învățământ gimnaziale din județul Giurgiu. Informațiile prezentate au ca scop motivarea tinerilor spre o carieră adecvată.

Comunicat de presă - 05.03.2021

Comunicat de presă 1
Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că în perioada 8-12 martie 2021, situația statistică privind scenariile de funcționare ale unităților școlare este următoarea:
 • 83 unități școlare se află în scenariul 1 ( verde), 55 de unități școlare în scenariu 2 ( galben) și 49 unități școlare în scenariul 3 ( roșu).
 • din cele 49 unități școlare aflate în scenariu roșu, 35 au ca motiv rata de incidență, 1 – probleme privind infrastructură și 13 – carantinare.

Comunicat de presă 2
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat prin ordinul nr. 3.300 din 19 februarie 2021 Normele metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip "Școala după școală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv.
În județul Giurgiu, un număr de 1803 elevi (1042 de nivel primar și 752 de nivel gimnazial) au solicitat să participe la activitățile de tip remedial. ( 8,88% din totalul elevilor de nivel primar și gimnazial)
Centrele stabilite de Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu pentru desfășurarea activităților din Programul național pilot de tip "Școala după școală", sunt următoarele:
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MARIN M. ȚICULESCU” BĂNEASA
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOLINTIN VALE
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUCȘANI
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUTURUGENI
 • LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI VITEAZUL” CĂLUGĂRENI
 • ȘCOALA PROFESIONALĂ CLEJANI
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COLIBAȘI
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DAIA
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GHIMPAȚI
 • LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” GIURGIU
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA CEL BĂTRÂN" GIURGIU
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 GIURGIU
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 GIURGIU
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL GHEORGHE” GIURGIU
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANGHEL MAREȘ" GOSTINU
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GRĂDINARI
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELINA BASARAB" HERĂȘTI
 • LICEUL ”UDRIȘTE NĂSTUREL” HOTARELE
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IEPUREȘTI
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ "STOLNICUL CONSTANTIN CANTACUZINO" ISVOARELE
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LETCA NOUĂ
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DUMITRU CONSTANTIN" MIHAI BRAVU
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL SOLACOLU" OGREZENI
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 PALANCA
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PRUNDU
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PUTINEIU
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN STĂNCESCU" RĂSUCENI
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ROATA DE JOS
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SĂBĂRENI
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 STĂNEȘTI
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 STOENEȘTI
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE LAHOVARY” TRESTIENI
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROF. DINU NICOLAE" VLAȘIN
 

Comunicat de presă - 01.03.2021

Comunicat de presă 1
 • Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu informează că în perioada 1-5 martie 2021, situația statistică privind scenariile de funcționare ale unităților școlare este următoarea:
  • 103 unități școlare se află în scenariul 1 (verde), 73 de unități școlare în scenariu 2 (galben) și 11 unități școlare în scenariul 3 (roșu).
  • din cele 11 unități școlare aflate în scenariu roșu, 5 au ca motiv rata de incidență, 1 – probleme privind infrastructură și 5 – carantinare.Comunicat de presă 2
 • Ministerul Educației și Cercetării a aprobat prin ordinul nr. 3.300 din 19 februarie 2021 Normele metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip "Școala după școală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv.
 • Programului național pilot de tip „Școala după școală“ se va organiza și desfășura începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv. Scopul principal al Programului național pilot de tip „Școala după școală“ este organizarea, în școlile cu clase de învățământ primar și gimnazial, de activități remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar și de acces la niveluri superioare de educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii.
 • Sunt eligibili pentru a participa la Programul național pilot de tip „Școala după școală“, elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și/sau în risc ori în situație de eșec școlar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități și elevi din comunitățile dezavantajate economic.

Comunicat de presă - 24.02.2021

Comunicat de presă - 24.02.2021

Ministerul Educației nu a transmis și nu va transmite către unitățile și instituțiile de învățământ nici o interdicție expresă cu privire la oferirea de flori și mărțișoare.

În Ordinul comun nr. 3235/2021 al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății se prevede interzicerea schimbului de obiecte  personale (Anexă: Măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar/unităţile conexe în perioada andemiei de COVID-19 - II. Măsuri de organizare a spaţiilor, a accesului în unităţile de învăţământ preuniversitar/unităţile conexe şi a programului şcolar, în contextul epidemiologic al infecţiei cu SARS-CoV-2, b) organizarea sălilor de clasă).
Mărţişorul, element de patrimoniu cultural imaterial, a fost înscris de UNESCO, în anul 2017, în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității.
În acest context, Ministerul Educației nici nu poate schimba și nici nu dorește să se implice în schimbarea/includerea unor valori de simbol precum “flori și mărțișoare” în categoria “obiecte personale”.
Ministerul Educației nu a transmis și nu va transmite către unitățile și instituțiile de învățământ, nici măcar cu titlu de recomandare, nici o interdicție în acest sens, dar îndeamnă la prudență din perspectiva oricărui tip de interacțiuni care pot facilita transmiterea virusului SarsCOV 2.

BIROUL DE PRESĂ
Ministerul Educației

Comunicat de presă - 03.02.2021

În cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GIURGIU va derula în perioada: februarie 2021 – decembrie 2023 următoarele proiecte:
 1. PROIECT: „ADS 2.0 - următorul nivel în educație” ID 136158 în cadrul căruia Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu va fi beneficiar, având ca partener Școala Gimnazială Nr. 10, Giurgiu;
 2. PROIECT: „Educația, șansa mea o viața mai bună! - Program de măsuri integrate de tip ”A doua șansa” pentru tinerii NEETs” ID 135855 în cadrul căruia Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu va fi partener;
 3. PROIECT: Mă întorc la școală - Program intregat de măsuri pentru reîntoarcerea în sistemul de învățământ a 600 de persoane din județul Giurgiu în cadrul căruia Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu va fi partener.

Informaţii în completare