Comunicat de presă 23.06.2022

Comunicat de presă – rezultatele obținute de absolvenții clasei a VIII-a
la examenul de evaluare națională
Inspectoratul Școlar al județului Giurgiu a centralizat rezultatele înregistrate de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională în perioada 14-16 iunie 2022.
Rezultatele (înainte de depunerea/soluționarea contestațiilor) au fost publicate la ora 10:00, pe site-ul dedicat - evaluare.edu.ro.
Rata de participare a fost de 95,25%, iar cea de promovabilitate 70,30%, în creștere comparativ cu anul trecut (65%).
La această etapă, înainte de contestații, niciun candidat nu a a încheiat examenul cu media generală 10 (zece).
Precizăm că rezultatele au fost publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, pe baza unui cod unic alocat și comunicat fiecărui candidat. Măsura este în acord cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD/GDPR).
Contestațiile pot fi depuse vineri, 24 iunie 2022 (în intervalul orar 8:00 - 12:00).
Rezultatele finale vor fi afișate în data de 30 iunie 2022.

Informaţii în completare