Apel selecție CRED, seria 10 - 2022 (ianuarie-martie 2022)

Apel selecție CRED, seria 10 - 2022 (ianuarie-martie 2022)

a. Cadru didactic în unitățile de învățământ de stat și particular acreditate, nivel primar/gimnazial;
b. Cadru didactic titular pe post/repartizat pe durata de viabilitate a postului/angajat pe perioadă determinată (suplinitor), care sa aibă cel puțin definitivarea în învățământ;
c. Pentru selecția curentă a grupului țintă, vor avea prioritate cadrele didactice care au obținut definitivarea în învățământ în 2019, 2020 și 2021 și nu au participat la activitățile de formare din cadrul proiectului CRED.
d. Consilieri din cadrul CJRAE/CMBRAE care predau în unitățile de învățământ de nivel gimnazial;
e. Personal cu funcții de conducere, cadru didactic din învățământul primar/gimnazial, care a deținut funcții de conducere în ultimii doi ani:
- directori si directori adjuncți din unități de învățământ;
- membri ai Consiliului de Administrație;
- inspectori școlari generali/generali adjuncți/inspectori școlari de specialitate;
- personal didactic cu experiență managerială specifică în domeniul educației.

Informaţii în completare