Resurse Educaționale Deschise (RED) ai proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED

ANUNȚ ÎNSCRIERE CURS - "RESURSE EDUCAȚIONALE DIGITALE: REALIZARE UTILIZARE, EVALUARE. FORMARE NIVEL 2 "
în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED

   Având în vedere importanța materialelor interactive în procesul de învățare pentru asigurarea calității procesului instructiv educativ, vă propunem să participați la cursurile de formare profesională contină ,,Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”.
   Programul de formare continuă ,,Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”, are o durată de 50 de ore (24 ore online sincron și 26 ore online asincron) și 12 credite profesionale transferabile  având ca obiectiv dezvoltarea capacității cadrelor didactice de a utiliza modelul de proiectare curriculară centrat pe competențe, exersarea abilităților digitale pentru realizarea de resurse educaționale deschise/digitale și integrarea acestora în cadrul strategiei de predare-învățare-evaluare.

Link formular înscriere: https://forms.gle/cviXoXPrTGU8vN5B7

Condiție obligatorie pentru înscriere – să aveți cel puțin definitivare în învățământ.

IMPORTANT!
   Grupul țintă pentru județul Giurgiu va fi constituit din cadre didactice din învățământul gimnazial, care dețin competențe digitale și care nu au participat la activitățile de formare din cadrul proiectului CRED.
Programul de formare ,,Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2” poate fi urmat o singură dată.
Programul de formare continuă se va desfășura în mai multe serii pe parcursul anului școlar 2021-2022.
Prima serie se va desfășura în format online în perioada 9 mai – 27 iunie 2022.

Informaţii în completare