Proiect CRED

Apel selecție grup țintă CRED - ,,Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED. Formare nivel 2"

Apel selecție grup țintă CRED - ,,Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED. Formare nivel 2"
  Având în vedere Adresa ME Nr.5677/09.05.2022 privind derularea programului de formare continua ,,Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED. Formare nivel 2", Casa Corpului Didactic Giurgiu, organizează selecția directorilor și directorilor adjuncți din învățământul gimnazial și/sau primar, respectiv învățământ special care au ocupat prin concurs funcția de director sau director adjunct în județul Giurgiu, având ca obiectiv principal  dezvoltarea competențelor managerilor din școli de a realiza coordonarea eficientă a implementării curriculumului național la nivelul unității de învățământ.
Link formular înscriere: https://forms.gle/Rbsrp1kaEHgMTSUYA
  Formularul se adresează directorilor și directorilor adjuncți din învățământul gimnazial și/sau primar, respectiv învățământ special care au ocupat prin concurs funcția de director sau director adjunct la concursurile organizate conform OME nr.4597/2021 și OME nr.5454/2022, ce va fi completat până la data de 17 mai 2022.
  Grupul țintă pentru județul Giurgiu va fi constituit din directori și directori adjuncți din învățământul gimnazial și/sau primar, respectiv învățământ special care au ocupat prin concurs funcția de director sau director adjunct.
  Programul de formare continuă este GRATUIT, beneficiază de 12 credite profesionale transferabile, cu durata de 50 de ore iar activitățile de formare se vor desfășura online, 25 ore online sincron și 25 ore online asincron, în perioada 23 mai- 31 iulie 2022.
  După completarea formularului de înscriere ,,Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED. Formare nivel 2", veți fi contactat pentru a participa la programul de formare continuă la data constituirii grupei. Toate informațiile conținute în prezentul formular sunt confidențiale si vor fi folosite doar în scopul proiectului.
  Documentele necesare înscrierii se pot accesa (aici) sau din atașamentul articolului.

Apel înscriere curs - "Resurse Educaționale Digitale: realizare utilizare, evaluare. Formare nivel 2"

ANUNȚ ÎNSCRIERE CURS - "RESURSE EDUCAȚIONALE DIGITALE: REALIZARE UTILIZARE, EVALUARE. FORMARE NIVEL 2"
   Având în vedere importanța materialelor interactive în procesul de învățare pentru asigurarea calității procesului instructiv educativ, vă propunem să participați la cursurile de formare profesională conțină ,,Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”.
   Programul de formare continuă ,,Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”, are o durată de 50 de ore (24 ore online sincron și 26 ore online asincron) și 12 credite profesionale transferabile  având ca obiectiv dezvoltarea capacității cadrelor didactice de a utiliza modelul de proiectare curriculară centrat pe competențe, exersarea abilităților digitale pentru realizarea de resurse educaționale deschise/digitale și integrarea acestora în cadrul strategiei de predare-învățare-evaluare.
Link formular înscriere: https://forms.gle/cviXoXPrTGU8vN5B7
Condiție obligatorie pentru înscriere – să aveți cel puțin definitivare în învățământ.
IMPORTANT!
   Grupul țintă pentru județul Giurgiu va fi constituit din cadre didactice din învățământul gimnazial, care dețin competențe digitale și care nu au participat la activitățile de formare din cadrul proiectului CRED.
Programul de formare ,,Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2” poate fi urmat o singură dată.
Programul de formare continuă se va desfășura în mai multe serii pe parcursul anului școlar 2021-2022.
Prima serie se va desfășura în format online în perioada 9 mai – 27 iunie 2022.
Formularul de înscriere se poate accesa: https://forms.gle/cviXoXPrTGU8vN5B7

Apel selecție CRED, seria 10 - 2022 (ianuarie-martie 2022)

Apel selecție CRED, seria 10 - 2022 (ianuarie-martie 2022)

a. Cadru didactic în unitățile de învățământ de stat și particular acreditate, nivel primar/gimnazial;
b. Cadru didactic titular pe post/repartizat pe durata de viabilitate a postului/angajat pe perioadă determinată (suplinitor), care sa aibă cel puțin definitivarea în învățământ;
c. Pentru selecția curentă a grupului țintă, vor avea prioritate cadrele didactice care au obținut definitivarea în învățământ în 2019, 2020 și 2021 și nu au participat la activitățile de formare din cadrul proiectului CRED.
d. Consilieri din cadrul CJRAE/CMBRAE care predau în unitățile de învățământ de nivel gimnazial;
e. Personal cu funcții de conducere, cadru didactic din învățământul primar/gimnazial, care a deținut funcții de conducere în ultimii doi ani:
- directori si directori adjuncți din unități de învățământ;
- membri ai Consiliului de Administrație;
- inspectori școlari generali/generali adjuncți/inspectori școlari de specialitate;
- personal didactic cu experiență managerială specifică în domeniul educației.

CRED - ANUNȚ WORKSHOP (23 iunie 2021)

Atelier CRED Giurgiu - 23 iunie 2021

Informaţii în completare