Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor la concursul de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din cadrul proiectului ,, ADS 2.0- următorul nivel în educație” cod SMIS 2014+:136158

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor la concursul de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din cadrul proiectului „ADS 2.0- următorul nivel în educație” cod SMIS 2014+:1 36158
LISTELE VOR FI/AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform RGPD)

Informaţii în completare