Rezultatele probei de interviu pentru concursul de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din cadrul proiectului ,, ADS 2.0- următorul nivel în educație” cod SMIS 2014+:136158

Rezultatele probei de interviu pentru concursul de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din cadrul proiectului ,, ADS 2.0- următorul nivel în educație” cod SMIS 2014+:136158

* Conform Procedurii de sistem privind recrutarea și selecția experților din cadrul echipelor de proiect cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, proba de interviu nu se contestă.
LISTELE VOR FI/AU FOST PUBLICE PENTRU 48 ORE (conform RGPD)

Informaţii în completare