Precizări/informații cu referire la organizarea și desfășurarea Concursului Național „Memoria Holocaustului” – etapa județeană, anul școlar 2021-2022

PRECIZĂRI/INFORMAȚII CU REFERIRE LA ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI NAŢIONAL „MEMORIA HOLOCAUSTULUI” – ETAPA JUDEȚEANĂ, anul școlar 2021-2022

  • CONCURSUL NAŢIONAL „MEMORIA HOLOCAUSTULUI” - anul școlar 2021-2022 - GIMNAZIU – clasa a VII-a și LICEU - clasele a X-a sau a XI-a - ETAPA JUDEȚEANĂ - 14 MAI 2022 - proba scrisă ora 10,00 și proba practică 12,00 - ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 7, GIURGIU - ETAJUL nr. 1;
  • CONCURSUL NAŢIONAL „MEMORIA HOLOCAUSTULUI” - ETAPA JUDEȚEANĂ (rezolvarea cerințelor) proba scrisă – ora 10,00 - are o durată de 60 minute și proba practică - 12,00 – are o durată de 90 minute, intrarea elevilor în sălile de clasă fiind permisă în intervalul 9,00-9,30, pe baza unui document de identitate valabil (C.I./Pașaport/Certificat de naștere);
  • Redactarea lucrării scrise se va face utilizând stiloul cu cerneală albastră/pixul cu pastă albastră;
  • Listele cu elevii selectați pentru etapa județeană a CONCURSULUI NAŢIONAL „MEMORIA HOLOCAUSTULUI” vor fi afișate la avizierul unității de învățământ organizatoare și pe ușile sălilor de clasă destinate desfășurării probei;
  • Profesorii asistenți/supraveghetori vor fi prezenți în intervalul orar 8,30-9,00;
  • Profesorii evaluatori/examinatori - proba scrisă vor fi prezenți în intervalul orar 10,30-11,00;
  • Profesorii evaluatori/examinatori - proba practică vor fi prezenți în intervalul orar 13,00-13,30.

Informaţii în completare