Definitivat - sesiunea 2021

Definitivat - sesiunea 2021
  • ORDIN Nr. 5434/2020 din 31 august 2020 - privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar;
  • Lista candidaților înscriși la examenul de obținere a definitivării în învățământ - sesiunea 2021.

Definitivat 2020 - contestații

Contestații - DEFINITIVAT 2020
  • Anunț - contestații;
  • Model de cerere pentru depunere contestație.

Definitivat (rezultatele inițiale) - 2020

Rezultatele la examenul de definitivat: aici

Anunțuri - Definitivat 2020

CENTRUL DE SUSȚINERE A PROBEI SCRISE DIN CADRUL EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT, SESIUNEA 22 IUNIE 2020 ESTE: LICEUL TEORETIC ”NICOLAE CARTOJAN” GIURGIU
  1. Anunț - centrul de examen
  2. Lista candidaților admiși să participe la proba scrisă de DEFINITIVAT 2020
  3. Anunț - Contestații

Anunț - În atenția candidaților înscriși la examenul național de definitivare în învăţământ, sesiunea 2020

ANUNȚ - ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT, SESIUNEA 2020
PROBA SCRISĂ a EXAMENULUI NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT, SESIUNEA 2020, se va desfășura MIERCURI, 22 IULIE 2020 în cadrul Centrului de Examen- LICEUL TEORETIC „NICOLAE CARTOJAN”, GIURGIU.
ACCESUL CANDIDAȚILOR în cadrul Centrului de Examen la PROBA SCRISĂ se va face în intervalul orar 8,15 — 8,45, pe baza actului de identitate valabil- carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, în lipsa acestuia, pe baza pașaportului în termen de valabilitate.
TEL VERDE 0800 801 100 - NAȚIONAL (gratuit),
TEL VERDE 0800 816 246 - JUDEȚEAN (gratuit)

Anunț pentru candidații înscriși la examenul național de definitivare în învățământ 2020

ANUNȚ PENTRU CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI LA EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 2020

LUNI 15 IUNIE ORA 14 TERMEN LIMITĂ DE TRANSMITERE A DATELOR PENTRU COMPLETAREA DOSARELOR ÎN VEDEREA VALIDĂRII CANDIDAȚILOR CE VOR PARTICIPA LA EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 2020

Definitivat 2020

Precizări cu privire la completarea dosarelor candidaților înscriși la examenul național de definitivat 2020
Orar ISJ pentru completarea dosarelor candidaților înscriși la examenul național de definitivat 2020
(numai pentru candidații care doresc transmiterea documentelor în format letric)

Precizări referitoare la examenul național de definitivare în învățământ - 2020

PRECIZĂRI REFERITOARE LA EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT - 2020
Ataşamente:
Download-ează fișierul (20200526 - Precizari def 2020.pdf)Precizari def 2020

Anunț - în atenția candidaților înscriși la examenul de definitivat sesiunea 2020 care nu au susținut nici o inspecție

  • Adresa privind candidații înscriși la examenul de definitivat sesiunea 2020 care nu au susținut nici o inspecție
  • Model de cerere de recunoaștere/echivalare a inspecției efectuate la clasa în calitate de cadru didactic calificat

Informaţii în completare